Aarhus Universitets segl

Villum Experiment: 51 forskere får 99 mio. kr. til forskningseksperimenter

Shubiao Wu er blandt de 51 forskere, der i år har modtaget en bevilling fra årets Villum Experiment. Med en bevilling på knap 2 mio. kr. vil han som den første undersøge, hvordan man kan benytte mikrobielle veje til samtidigt at reducere af metan og lattergas fra vådområder.

Foto: Villum Experiment

Der er et presserende behov for at mindske udledningerne af drivhusgasser, ikke kun CO2, også de mere potente gasser som metan og lattergas. Derfor har lektor Shubiao Wu fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet modtaget en bevilling på knap 2 mio. kr. fra Villum Experiment til at undersøge, hvordan man kan benytte nye mikrobielle veje til en samtidig afbødning af lattergas og metan i vådområder. 

”Vådområder er verdens største naturlige kilde til metan-udledninger, i alt anslår man, at de står for mellem 20-40 % af den årlige udledning. Men ca. 50% af det metan, der produceres i vådområder iltes inden den når atmosfæren. Det sker enten aerobt eller anaerobt,” forklarer Shubiao Wu.  

Intensiv dyrkning af landbrug og medfølgende øget brug af gødning har øget kvælstoftilførslen til ferskvandsområder betydeligt, og det har ifølge Shubiao Wu kompliceret de mikrobielle metan-oxidationsveje. 

Nye mikrobielle veje til iltning af drivhusgasser

Villum Experiment giver bevillinger i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. til tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentiale til at ændre den måde, vi tilgår emner på.  

Shubiao Wu’s projekt kom igennem nåleøjet, og ud af i alt 400 ansøgere blev han en ud af de 51 udvalgte forskere til at modtage en bevilling. Det betyder, at han de næste to år vil arbejde med at identificere og kvantificere nye mikrobielle veje til en samtidig afbødning af metan og lattergas. 

”Vi vil arbejde med en dyrkningsmetode med høj kapacitet kombineret med den nyeste detektionsteknologi for at isolere de mikrober, der står for iltningen og afdække deres genomoske og metabolistike hemmeligheder. Resultaterne vil bidrage væsentligt til forståelsen af forbindelsen mellem de to store globale cyklusser af kulstof og kvælstof,” forklarer Shubiao Wu. 

Projektet løber i to år. I alt har 13 forskere fra Aarhus Universitet i år modtaget en lignende bevilling.

Om Villum Experiment

Årets Villum Experiment-bevillingsmodtagere er udvalgt blandt et skarpt felt på næsten 400 ansøgere og er kommet gennem et helt specielt udvælgelses-nåleøje. Under behandlingsprocessen har ansøgerne været anonymiseret for bedømmelsespanelet. De 21 internationale bedømmere har således ikke haft mulighed for at skele til ansøgernes CV og akademiske meritter og har derfor udelukkende bedømt forskningsidéerne ud fra, om de udfordrer normen og har potentiale til at ændre verden og vores viden om verden.

”Villum Experiment er et eksperiment i sig selv. I programmet bestiller vi årligt fri forskningsfantasi og -eksperimenter for op mod 100 mio. kr. Med højrisikovillige midler og en anonym udvælgelsesproces ønsker vi at bidrage til, at vilde forskningsidéer og skæve vinkler på verden bliver testet. Ingen kan forudsige, hvor de næste store videnskabelige gennembrud opstår, og vi tror på perspektiverne i at slippe forskernes egen kreativitet fri,” siger VILLUM FONDENs forskningsdirektør Thomas Bjørnholm. 

Yderligere information
FinansieringProjektet finansieres af VillumFonden igennem Villum Experiment
SamarbejdspartnereInstitut for Agroøkologi
ContactLektor Shubiao Wu, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail: wushubiao@agro.au.dk