Aarhus Universitets segl

Visionær frøpioner bliver professor ved Aarhus Universitet

Birte Boelt tiltræder som professor i frøproduktion og -teknologi ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Hendes professionelle rejse har været kendetegnet ved dedikation og en dyb kærlighed til naturen, som har fulgt hende siden barndommen.

Foto: AU Foto

Birte Boelts fascination af den naturlige verden og kompleksiteten i plantelivet begyndte tidligt i hendes liv.

"Jeg har altid været interesseret i naturen og høstet frø fra planterne i haven. Jeg tror, jeg har gjort det, siden jeg var lille," fortæller hun.

Det var også interessen for planter, der i sin tid fik hende til at vælge at læse til agronom. Her kunne hun nemlig kombinere sin kærlighed til naturen med en produktionsorienteret tilgang. Her blev produkterne til fødevarer, og det ville den nyuddannede Birte Boelt gerne arbejde med.  

En rejse ind i frøets verden

Hendes rejse mod det, der skulle blive hendes fremtidige karriere, frøforskning, tog en mere defineret form, da hun som volontør i landboforeningen i Øster Toreby, Nykøbing Falster stødte på den komplekse verden hos frøavlerne. Her oplevede hun, at frøavlerne ofte var uenige, når det kom til dyrkning og ikke mindst metoder til behandling af hvidkløver.

"Jeg synes, det var fascinerende, at så dygtige mennesker kunne være så uenige. Det fik mine øjne op for, at det ikke var så simpelt at dyrke frø."

Arbejdet som volontør førte til en hovedopgave omkring frøproduktion af hvidkløver. Det kickstartede interessen for frøvidenskab, og Birte Boelt fik en ph.d.-stilling ved det, der senere skulle blive Aarhus Universitets forskningcenter i Flakkebjerg ved Slagelse. Både under sin ph.d. og årene efter arbejdede Birte Boelt ihærdigt på at etablere sig som en respekteret forsker og helligede sin tid til at afsløre de komplekse udfordringer ved frøafgrøder.

“I starten arbejdede jeg med etablering af frøafgrøder, og hvordan man får en robust plante. Senere fulgte en lang periode med undersøgelser af, hvordan frøudbyttet kan øges bl.a. ved brug af vækstregulering. Lige nu er den store udfordring, hvordan man opretholder et højt udbytte med god frøkvalitet, mens man på samme tid minimerer brugen af pesticider og gødning,” fortæller hun, og forklarer, hvordan hendes forskning også har fokus på økologisk frøproduktion og biodiversitet.

Samarbejde og banebrydende projekter

Et af de mest bemærkelsesværdige aspekter af Birte Boelts karriere er hendes evne til at samarbejde og skabe innovative løsninger. Siden 1995 har hun samarbejdet med Brancheudvalget for Frø og SEGES – i forskningsprogrammer som håndterer sektorens udfordringer.

“Samarbejdet med frøbranchen og ikke mindst konsulenter og frøavlere er helt afgørende for mit virke som forsker og nu som professor. Uden samarbejdet ville vores forskning ikke få ben og gå på, og ville ikke blive implementeret så hurtigt i virkeligheden. Og det er jo netop det, jeg ønsker, at min forskning kan blive anvendt i praksis,” fortæller Birte Boelt, der også til dagligt er formand for Erhvervs- og Innovationsudvalget i Institut for Agroøkologi, samt medlem af fakultetets Erhvervs- og Innovationsudvalg. Her arbejder hun med at fremme dialogen og samarbejdet med erhvervslivet, ikke kun inden for frøavlen, men også mange andre aspekter indenfor landbrugs- og fødevaresektoren.

Derudover spiller teknologi også en vigtig rolle i den nye professors forskning. Et eksempel på hendes banebrydende tilgang er brugen af multispektral billedanalyse til bestemmelse af frøkvalitet.

"Mulitspektral billedanalyse giver meget nuancerede oplysninger om frøets overflade, og for øjeblikket deltager jeg i et internationalt arbejde, hvor vi diskuterer om teknologien kan anvendes i standardiserede frøanalyser. Det vil gi’ ”nye briller” og lette arbejdsbyrden i frølaboratorierne, hvor der nu bruges rigtig lang til på at dokumentere frøets renhed og kvalitet forud for eksport af det dansk avlede frø. Det er ikke så lige til at eksportere frø, der er meget strenge krav til kvalitet og ikke mindst dokumentation af kvalitet. Det kan den her nye teknologi hjælpe med. Så det er ret spændende at være med til at arbejde med,” forklarer Birte.

Arbejdet med multispektral billedanalyse er igen et eksempel på et omfattende erhvervssamarbejde og et område, hvor Danmark faktisk er i front. Ifølge den nyudnævnte professor kan det være med til at skabe nye muligheder for at forbedre kvaliteten af dansk frø.

Professor og mentor på samme tid

Med sin nyerhvervede titel som professor har Birte Boelt store planer for fremtiden. Udover at undervise på både bachelor og kandidatuddannelserne på AU, så vil hun gerne udvikle et postgraduate kursus inden for frøvidenskab, som skal giver de studerende mulighed for at udforske og få interesse for frøavl. Hendes mål er at tiltrække flere studerende og inspirere dem til at forfølge en karriere inden for frøvidenskab og teknologi.

Selvom Birte Boelt allerede har haft en imponerende karriere, er hendes rejse langtfra afsluttet. Med sin urokkelige passion for naturen, dedikation til forskning og engagement i samarbejde, fungerer hun som en vejleder og mentor for både ph.d.’er og postdoc inden for frøvidenskaben.

Birte Boelts rejse begyndte med en tidlig fascination af den naturlige verden, der udviklede sig til en imponerende karriere inden for agronomi og senere frøvidenskab. En rejse, der fortsætter med implementering af nye teknologier og ikke mindst undervisning.

“Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet, nu som professor. Det bliver en udfordring at opretholde høje frøudbytter af god kvalitet med adgang til færre pesticider. Det kræver viden om de biologiske processer og et godt kendskab til afgrødernes vækst og udvikling. Heldigvis, sker der store teknologiske fremskridt indenfor landbruget i de her år, og der skal frøavlen også være med. Derfor vil jeg fortsat have fokus på samarbejde både nationalt og internationalt, ligesom det er et af mine store mål at få etableret mit kursus, så flere begynder at arbejde indenfor området,” afslutter Birte Boelt.

Aarhus Universitet har ansat Birte Boelt som professor i frøvidenskab og –teknologi med virkning fra 1. september 2023. Hun afholder sin tiltrædelsesforelæsning d. 13. december 2023. Læs mere og tilmeld dig her.

Mere information

Professor Birte Boelt, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 2228 3328 eller mail: bb@agro.au.dk