Aarhus Universitets segl

Webinar om grøn omstilling af dansk landbrug og fødevareproduktion

Mere end 200 forskere har givet deres bud på den grønne omstilling af dansk landbrug og fødevareproduktion. I den anledning inviterer Aarhus Universitet sammen med SEGES og de øvrige danske universiteter til webinar om det nye Roadmap for klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion.

Danmark står sammen med resten af verden over for en massiv udfordring omkring omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen, der kan sikre en bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer med minimale negative påvirkninger af miljø og klima. Danmark har en unik mulighed for at blive en global drivkraft for den grønne omstilling af fødevarer, landbrug og arealanvendelse, hvor der sikres næringsrige fødevarer for både den nuværende og fremtidige global stigende befolkning.

Den danske regering har afsat 700 mio. kr. til at etablere et antal Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber til løsning klima- og miljøudfordringerne. Midlerne udbydes af Innovationsfonden som har indbudt interesserede partnere til at levere deres bud på vejen til grøn omstilling, herunder klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion.

Kom med når Aarhus Universitet i samarbejde med de øvrige danske universiteter og SEGES præsenterer deres bud på vejen til en grøn omstilling af vores landbrug og fødevaresystem -  Roadmap for Sustainable Transformation of the Danish Agri-foodsystem - AgriFoodTure.

Det sker på et webinar fredag den 25. juni kl. 10-12.
Webinaret er åbent for alle, men kræver tilmelding.

Tilmed dig Roadmap-webinaret på dette link

Over 200 forskere fra de danske universiteter har bidraget til roadmappens tilblivelse, der bakkes op af danske erhvervs- og interesseorganisationer.

På webinaret lanceres en kommende hvidbog, der perspektiver og uddyber roadmappens pointer – skal vi lykkes med omstillingen, kræver det en omfattende indsats inden for forskning, innovation og demonstration. Det kan kun lykkes med øget samarbejde mellem universiteter, vidensinstitutioner, erhverv og civilsamfund, og det kræver også et styrket internationalt samarbejde.