Aarhus Universitets segl

Arktiske jorde

I takt med den gradvis temperaturstigninger opstår der nye muligheder for landbrug i Sydgrønland. Omfanget af tilgængelige arealer og landbrugsproduktionen er indtil videre ret begrænsede (der er cirka 1.000 ha jord til rådighed til dyrkning af afgrøder sammenlignet med 250.000 ha til græsning). Bæredygtig drift i harmoni med naturen og miljøet kræver en omhyggelig kortlægning af jorden og vegetationen samt deres robusthed i forbindelse med beskyttelse af jorden og planterne som en ressource for grønlænderne.
Landbrugsproduktion understøtter den grønlandske arv, bosættelse og beskæftigelse i bygderne og bidrager til selvforsyning med grønlandske kvalitetsfødevarer.

Læs mere om sektionens aktiviteter i Grønland her.