Aarhus Universitets segl

Arktiske jorde

Der opstår der nye muligheder for landbrug i Sydgrønland i takt med de gradvis ændringer i klimaet, der sker. Omfanget af tilgængelige arealer og landbrugsproduktionen er indtil videre ret begrænsede (der er cirka 1.000 ha jord til rådighed til dyrkning af afgrøder sammenlignet med 250.000 ha til græsning). Bæredygtig drift i harmoni med naturen og miljøet kræver en omhyggelig kortlægning af jorden og vegetationen samt deres robusthed i forbindelse med beskyttelse af jorden og planterne som en ressource for grønlænderne.

Landbrugsproduktion understøtter den grønlandske arv, bosættelse og beskæftigelse i bygderne og bidrager til selvforsyning med grønlandske kvalitetsfødevarer. 

Produktionen skal udføres nænsomt og være baseret på videnskabelige undersøgelser for at sikre, at jorden ikke udpines og biodiversiteten ikke forringes, hvilket ellers kunne efterlade en ufrugtbar jord til fremtidige generationer. Det er nødvendigt at have en grundig forståelse af jordens sårbarhed i forhold til jorddybde, indhold af organisk materiale, vand og vegetation for at anvende jorden bæredygtigt. 

Den ekstensive og varierede anvendelse af landskabet i Sydgrønland kræver et kortlægningsværktøj, der kan sikre den mest egnede anvendelse af området i Sydgrønland til fåre- og rensdyravl, dyrkning af kartofler og vintergrovfoder, osv. samtidig med, at der værnes om naturen og biodiversiteten.

Hvert år inviteres 3-4 studerende til at deltage i en faglig ekspedition til Grønland. Interesserede studerende (kandidat eller ph.d.) kan kontakte professor Lis Wollesen de Jonge for yderligere oplysninger.

Læs mere om sektionens aktiviteter i Grønland her.