Aarhus Universitets segl

Bæredygtig ressource-management

Bæredygtig ressourceforvaltning er nøglen til udvikling af jordbruget i en verden med stigende mangel på jordbrugsareal, vand, næringsstoffer, energi og andre livsnødvendige ressourcer til produktion af fødevarer og andre bio-baserede produkter.  

Forskning og udvikling inden for agroøkologi og bæredygtig ressourcemanagement er især nyttig i lande som Danmark, der dyrkes intensivt. I denne sammenhæng er det overordnede formål med dette forskningsområde at udvikle metoder til vurdering og evaluering af strategier til ressourcemanagement til sammenligning og innovativ udvikling af forskellige scenarier for produktionssystemer og arealanvendelse.  

Vores mål er at udvikle metoder og forskningsresultater med generel relevans, herunder metoder til opskalering af information fra gårde til regionalt niveau og fra lokale vandskel til nationale og globale skalaer.  

Arbejdet omfatter integrering af geografiske undersøgelser af naturressourcerne med lokale data om landbrugsdriftsstyring. Arbejdet omfatter også input fra andre interessenter, der er relevante med hensyn til planlægning af et ressourceforbrug, der er miljømæssig, økonomisk og socioteknisk bæredygtigt, og for vurdering af virkningen af værdikæder i den biobaserede produktion og økonomi.  

Vi beskæftiger os endvidere med projekter vedrørende arealanvendelse via undersøgelser af forskellige scenarier og koordinering af dNmark forskningsalliancen, der arbejder for en mere bæredygtig anvendelse af kvælstof og andre ressourcer i Danmark. På national plan er vi også involveret i vurdering af potentialet for en ny bioraffineringssektor.  

På international plan deltager vi i samarbejdsprojekter vedrørende vurdering af landbrugsdriftssystemer og delagtiggørelse af interessenter i forbindelse med begrænsning og tilpasning til klimaforandringer samt energiforbrug og -effektivitet. Vi er også aktive i udvikling af globale netværk for agroøkologi og bæredygtig håndtering af ressourcer.