Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det Globale Rustcenter

Det Globale Rustcenter (GRRC) blev etableret i 2008 på foranledning af de internationale institutioner CIMMYT og ICARDA for at tjene som et globalt center for undersøgelse af gulrust i hvede. In 2011, ved begyndelsen af fase II af Durable Rust Resistance in Wheat-projektet, blev aktiviteterne udvidet til at omfatte sortrust. 

GRRC udfører fænotypning og genotypning af virulens i både gulrust og sortrust, træning af studerende og forskere, samt håndtering, opbevaring (databaser) og rapportering af data. 

De aktuelle forskningsaktiviteter har fokus på evolutionære analyser samt populationsgenetik og genomiske undersøgelser i gulrust. Aktiviteterne udvides via danske og international bevillinger.  

Et eksempel er RUSTFIGHT, der har fokus på genetikken bag aggressiviteten hos gulrust i hvede og græs, og søger efter kilder til resistens til at bekæmpe sygdommen. RUSTFIGHT finansieres af Innovationsfonden og involverer dansk og internationale partners, herunder ICARDA, CIMMYT, INRA og John Innes Centre (UK), samt den kommercielle danske planteforædlingsindustri. 

GRRC er vært for Wheat Rust Toolbox, hvilket er et datahåndterings- og visningssystem, der muliggør en effektiv dataopbevaring, datahåndtering og online formidling af globale resultater vedrørende overvågning, patotyper og genotyper hos hvede fra fangststeder. Det sidstnævnte koordineres og integreres med informationsplatforme hos CIMMYT, ICARDA, Cornell Universitet og andre partnere i Borlaug Global Rust Initiative.