Aarhus Universitets segl

Digital jordbundskortlægning

Adgang til detaljeret viden om jordbunden og dens egenskaber er essentiel for en række aktiviteter, f.eks. præcisionsjordbrug, håndtering af forurenet jord og håndtering af jorde med forskellige frugtbarhed. De høje omkostninger forbundet med at skaffe og udarbejde detaljerede jordbundsdata i en klassisk kortlægning af jordbunde udgør en barriere for implementering af detaljerede jorddata-drevet driftssystemer. 

For at løse dette problem fokuserer vores forskning på at udvikle omkostningseffektive metoder, så forskere, landmænd og andre kan få adgang til jordbundsinformation ved hjælp af teknologisk avancerede men letanvendelige digitale jordbundskort. Digitale jordbundskort er computerstøttede, statistiske producerede kort af jordbundstyper og jordegenskaber.

Vi anvender digitale kortlægningsteknikker, der er baseret på kovariancen mellem en række "lavomkostnings-variabler" såsom digitale højdemodeller og deres derivater. 

Vores projekter styrker vores forståelse af og evne til at måle disse variabler gennem udvikling og afprøvning af mobile proksimale jordsensorer. Data konverteres til digitale jordbundskort ved hjælp af geostatistiske og forudsigende kortlægningsmetoder. De resulterende digitale kort er fleksible værktøjer, der kan anvendes på markniveau såvel som på regionalt og endda nationalt niveau.