Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efter- og mellemafgrøder

Efter- og mellemafgrøder er et essentielt virkemiddel til vedligeholdelse og udvikling af en tilpasningegnede og bæredygtig jordbrugsproduktion. Vores forskningsområde har som formål at være et forum for udviklingen af optimale valg og anvendelse af efter- og mellemafgrøder under nuværende og fremtidige vækstforhold hos konventionelle og økologiske driftssystemer. 

Vi har særlig fokus på effekterne af efter- og mellemafgrøder på nitratudvaskning, biomasseproduktion, næringsstofhåndtering, kulstoflagring, udledning af lattergas og primær afgrødevækst. I vores projekter afprøver og udvikler vi nye plantearter og driftssystemer. Vi undersøger etablering af afgrøder, effekter af forskellige sorter, betydningen af blandinger med og uden kvælstoffiksernede arter samt varigheden af efter- og mellemafgrøders vækst. 

Udledning af nitrat måles i fuldskala-markforsøg ved hjælp af keramiske sugeceller og i lysimeter-faciliteterne, hvor udledt vand indsamles til analyse. Vi bestemmer nitratkoncentrationer i jordprøver efter prøvetagning af jordprofilen ved veldefinerede dybder. Biomasseproduktion bestemmes ved hjælp af planteprøver og omsætning bestemmes i inkubationsundersøgelser. Udledning af lattergas bestemmes i marken ved hjælp af lukkede klimakasser.