Aarhus Universitets segl

Græsøkosystemer

Multifunktionalitet af græsøkosystemer har stort potentiale for at forsyne os med en række økosystemtjenester såsom kvalitetsfoder, husdyrsundhed, kvalitetsbiomasse til energi, jordfrugtbarhed, miljømæssige fordele, kulstoflagring og rekreativ værdi. Der er fokus på følgende emner inden for dette forskningsområde:

  • Produktion af biomasse til protein, energi og foder
  • C- og N-omsætning i jord i græsøkosystemer
  • N2-fiksering
  • N-tab fra græsarealer
  • Isotopteknik
  • Multifunktionalitet af græsøkosystemer
  • Sædskifter med græs
  • Konkurrence i blandinger med flere arter
  • Biodiversitet