Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Græsøkosystemer

Multifunktionaliteten af græsøkosystemer indeholder stor potentiale for at forsyne os med en række økosystemtjenester såsom kvalitetsfoder, husdyrsundhed, kvalitetsbiomasse til energi, jordfrugtbarhed, miljømæssige fordele, kulstoflagring and rekreative værdier. Der er fokus på følgende emner inden for dette forskningsområde:

  • Produktion af biomasse til protein, energi og foder
  • C- og N-omsætning i jorde i græsøkosystemer
  • N2-fiksering
  • N-tab fra græsningsarealer
  • Isotopiske teknikker
  • Multifunktionalitet af græsøkosystemer
  • Blandede sædskifter
  • Konkurrence i blandinger med flere arter
  • Biodiversitet