Aarhus Universitets segl

Herbologi og applikationsteknik

Dette forskningsområde er centreret omkring ukrudtsbiologi og ukrudtsbekæmpelse, herunder applikationsteknik for såvel kemiske som ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder. 

Vi arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt i konventionelle og økologiske planteproduktionssystemer med henblik på at undgå udbyttetab og kvalitetsreduktion og samtidig sikre en økonomisk rentabel og miljøvenlig bekæmpelse. 

Grundlæggende studier af ukrudtsarternes biologi og dynamik i relation til den agrare udnyttelse af det åbne land samt optimering af effekt og selektivitet af herbicider indgår i dette forskningsområde, der også omfatter afsætning af sprøjtevæske og afdrift med forskelligt sprøjteteknisk udstyr. 

Vi yder myndighedsberedskab inden for området, især ved at bistå Miljøstyrelsen med effektivitetsvurderingen af pesticider, som ønskes godkendt i Danmark.