Aarhus Universitets segl

Jordbundskortlægning og monitering

Adgang til detaljeret viden om jord og dens egenskaber er afgørende for en række aktiviteter, f.eks. præcisionslandbrug, håndtering af forurenet jord og forvaltning af jord med varieret frugtbarhed. De høje omkostninger, der er forbundet med at erhverve og indsamle detaljerede jordbundsdata i forbindelse med klassisk jordbundskortlægning, er en barriere for implementeringen af detaljeret jordbundsdatadrevet forvaltning.
Jordbundsovervågning er en af grundpillerne i opretholdelsen af en bæredygtig jordressource ved at vurdere jordens sundhedstilstand og frugtbarhed, som er grundlaget for fremtidig landbrugs- og økosystemforvaltning. Opdagelse og forebyggelse af jordforringelse, erosion og forurening. Overvågning af effektiviteten af jordforvaltnings- og bevaringspraksis og forudsigelse og tilpasning til klimaændringernes indvirkning på jordegenskaber og landbrugsproduktivitet.