Aarhus Universitets segl

Jordens sundhed

Ikke-bæredygtig arealanvendelse og befolkningspres er de vigtigste årsager til jordforringelse. Truslerne mod jordens sundhed omfatter tab af organisk materiale i jorden, biodiversitet og selve jorden som følge af erosion. Vi står ved en skillevej i historien i vores forsøg på at bevare de europæiske og globale jordressourcer. 

Jordbunden er på den ene side en del af løsningen på at mindske udledningen af drivhusgasser, men på den anden side er 60-70 % af EU's jordbund usund, hovedsageligt på grund af ikke-bæredygtig forvaltningspraksis. I de sidste 150 år er halvdelen af jordens overjord blevet nedbrudt på grund af erosion, komprimering, ørkendannelse, forsuring og tab af organisk kulstof og primære næringsstoffer. På grund af ændringer i den globale arealanvendelse og klimaet kan jorderosionen desuden stige med op til 60 % i de næste 30 år.