Aarhus Universitets segl

Jordkvalitet

Jordkvalitet er "egnethed til formålet". Vores forskningsområde henvender sig til samfundets formål med at fastholde et fortsat højt niveau af planteproduktivitet med minimal påvirkning af miljøet. Vores forskning har derfor fokus på at styrke forståelsen af de grundlæggende jordprocesser og identifikation af betydningen af driftssystemer på jordkvaliteten. 

Vi er særligt interesserede i tre identificerede trusler til vedvarende jordkvalitet

  • kritisk lavt indhold af organisk materiale
  • jordpakning
  • jorderosion 

Meget af den viden vi skaber inddrages i webbaserede beslutningsstøtteværktøjer til brug for landmanden, interessenter og offentlige myndigheder. Disse værktøjer omfatter digitaliserede kort over følsomhed for en bestemt trussel såvel som interaktive beslutningsstøtteværktøjer til anvendelse på markniveau.