Aarhus Universitets segl

Jordspektroskopi

De nuværende metoder til jordanalyse er tids-, omkostnings- og arbejdskrævende, og det er nødvendigt at skifte til hurtige og billigere alternativer. De seneste fremskridt inden for sensorteknologi er lovende og tilbyder potentielt effektive metoder til kvantificering og karakterisering af jordegenskaber. 
Vores mål er at bruge nye banebrydende teknologier. Vi tilpasser sådanne avancerede spektroskopiske metoder som: 
1.    Synlig nær-infrarød (vis-NIR)
2.    Mellem infrarød (MIR)
3.    Laserinduceret nedbrydningsspektroskopi (LIBS) 
Anvendelse af infrarød spektroskopi (IR) til analyse af de vigtigste jordegenskaber er baseret på det faktum, at spektre indeholder information om jordens grundlæggende sammensætning - dens organiske og uorganiske materialer. IR er en hurtig, ikke-invasiv og billig analysemetode, der kan anvendes til både laboratorie- og feltanalyser. 

Der er behov for at udvide vores laboratorie- og feltspektroskopi til remote sensing-aktiviteter og bygge bro over kløften mellem de to forskningsområder.

Cecilie Hermansen

Postdoc Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi