Aarhus Universitets segl

Jordstruktur, jordbearbejdning og plantevækst

Jordbearbejdning og kørsel i marken påvirker jordens struktur og dermed de grundlæggende betingelser for planteproduktion samt de afledte effekter på miljøet.

Vi forsker i samspillet mellem jordstruktur, jordbearbejdning og plantevækst. Vi har fokus på strukturdannelse og -stabilisering, smuldreevne,  såbedskvalitet, jord-redskabsinteraktioner samt udvikling af teknologi til områdespecifik  jordbearbejdning og planteetablering. I forhold til planteproduktion og miljø er der fokus på effekter af jordstruktur og jordbearbejdning på rodvækst, biomasseproduktion, N-udvaskning, udledning af drivhusgasser og kulstoflagring.

Lars Juhl Munkholm

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer