Aarhus Universitets segl

Pesticidresistens

Pesticidresistens er en udfordring for landbruget i visse afgrøder, hvor der er udvikling af resistens i både ukrudt, svampesygdomme og skadedyr. Dette udgør sammen med den lille tilgang af nye aktivstoffer og bekæmpelsesmetoder et stigende globalt problem. Forekomster af resistens hos ukrudt, insekter og patogene svampe ses hyppigere i markerne, fordi de gængse midler ikke længere slår til. Skadegørere udvikler pesticidresistens via naturlig udvælgelse; de mest resistente individer overlever og overfører deres genetiske egenskaber til deres afkom.

Forskningens mål er at udvikle og indføre resistensstrategier, der sikrer en målrettet og begrænset anvendelse af pesticider ved at bevare følsomheden over for pesticider hos skadevoldere. Anvendelsen af IPM – integreret plantebeskyttelse er et væsentligt element i denne strategi. Vi undersøger ud fra en evolutionær, økologisk synsvinkel principperne bag organismers tilpasning til forskellige bekæmpelsessystemer, hvilket omfatter udviklingen af nye værktøjer og strategier, der kan identificere og afhjælpe resistensproblemer. Der forskers primært med molekylærbiologiske metoder med fokus på oprindelse, frekvens og biologisk betydning af resistensgener.

Michael Kristensen

Lektor Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi