Aarhus Universitets segl

Planteproduktion

Planteproduktion, klima og miljø 
Jørgen E. Olesen
Institutleder, Institut for Agroøkologi
Mail: jeo@agro.au.dk
Telefon: 40821659

Fødevarernes klima- og miljøbelastning 
Marie Trydeman Knudsen
Forsker, Institut for Agroøkologi
Mail: mariet.knudsen@agro.au.dk  
Telefon:  8715 7958

Cirkulær bioøkonomi 
Uffe Jørgensen
Professor, Institut for Agroøkologi
Mail: uffe.jorgensen@agro.au.dk
Telefon: 87157729 / 21337831

Virkemidler og miljø
Jørgen Eriksen
Professor MSO, Institut for Agroøkologi
Mail: jorgen.eriksen@agro.au.dk
Telefon: 87157672 / 51680554

Plantebeskyttelse
Per Kudsk
Professor, Institut for Agroøkologi
Mail: per.kudsk@agro.au.dk
Telefon: 87158096 / 22283382

Plantesygdomme og –skadedyr
Mogens Nicolaisen
Sektionsleder, Institut for Agroøkologi
Mail: mn@agro.au.dk
Telefon: 8715 8137

Jord - kortlægning
Mogens H. Greve
Sektionsleder, Institut for Agroøkologi
Mail: mogensh.greve@agro.au.dk
Telefon: 87157748 / 20726734

Jordkvalitet og -sundhed
Lars Juhl Munkholm
Professor, Institut for Agroøkologi
Email: lars.munkholm@agro.au.dk
Mobil: 25152716

Bier
Per Kryger
Seniorforsker, Institut for Agroøkologi
Mail: per.kryger@agro.au.dk
Telefon: 87158219

Frø og frøteknologi
Birte Boelt
Seniorforsker, Institut for Agroøkologi
Mail: birte.boelt@agro.au.dk
Telefon: 87158276 / 22283328

Bioteknologi
Henrik Brinch-Pedersen
Lektor, Institut for Agroøkologi
Mail: hbp@mbg.au.dk
Telefon: 87158268