Aarhus Universitets segl

AU-professor med i ny ekspertgruppe om udtagning af lavbundsjord

D. 4. september satte minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn navne på medlemmerne i den ekspertgruppe, der skal finde frem til nye forslag til udtagning af lavbundsjorde. Fra Aarhus Universitet er professor Mogens Greve en del af gruppe, der skal være med til at realisere landbrugets grønne potentiale.

Professor Mogens H. Greve er en del af den nye ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjord, der netop er blevet udpeget af Rasmus Prehn - minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Foto: Camilla Brodam Galacho

De danske lavbundsjorde og udtagningen af disse fra landbrugsdrift har været et meget omdiskuteret emne. Lavbundsjordene står nemlig for mere end en fjerdedel af landbrugets samlede udledninger af klimagasser.

Den høje udledning kommer fra dyrkning af drænede lavbundsjorde med et højt indhold af organisk kulstof. Problemet er, at dyrkning af afgrøder som korn, raps og majs kræver dræning og kultivering af jorden, og derved iltes og nedbrydes det organiske kulstof, hvilket fører til udledning af CO2. Og det høje indhold af organisk kulstof i lavbundsjordene betyder dermed høje udledninger.

Men når jorden ikke længere drænes, reduceres iltningen og dermed også nedbrydningen af det organiske kulstof, og udledningen af klimagasser reduceres markant. Når jorden ikke drænes kan den ikke længere dyrkes, derfor tager man den ud fra drift.

Bidrager til den grønne omstilling af dansk landbrug

Ud over den lavere udledning af klimagasser, så vil udtagning af lavbundsjorde bidrage til sikring af biodiversitet og en reduktion af kvælstofudvaskning. I ’aftale om grøn omstilling af dansk landbrugs af 4. oktober 2021’ blev det fastlagt, at landbrugets udledninger af drivhusgas skal reduceres med 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990. Blandt de forskellige initiativer, som blev besluttet af et bredt flertal i Folketinget, var beslutningen om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord.

Derfor er der nu nedsat en ekspertgruppe, der med professor Mogens H. Greve fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet som deltager skal finde frem til en række anbefalinger til, hvordan man på nye og anderledes måder effektivt kan udtage lavbundsjord.  

Som professor i pedologi og digital jordbundskortlægning har Mogens H. Greve en udbredt viden om lavbundsjorde, ligesom sensorbaseret kortlægning af og udvælgelse af lavbundsjorde til udtagning ligger indenfor hans forskningsområde.

”Jeg er meget glad for, at jeg sammen med andre gode folk kan bidrage til dette vigtige arbejde med at udtage tørvejorderne,” siger Mogens H. Greve

Ekspertgruppen får borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, i spidsen, og er altså et af initiativerne fra den seneste landbrugsaftale fra efteråret 2021.

”Udtagning af lavbundsjorde er en af nøglerne til at realisere den grønne omstilling af dansk landbrug. Men udtagning er hamrende svært, og det kræver samarbejde på tværs af en masse aktører og nytænkning for at realisere vores ambitiøse mål. (…) Sammen med Johannes Lundsfryd Jensen har vi nu samlet en række specialister, som i fællesskab skal være med til at ryste posen og finde frem til, hvordan vi kan komme i mål med selv de sværeste hektarer lavbundsjord,” siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn

Fakta

 • Samlet set er der på nuværende tidspunkt, på baggrund af tal fra de tre styrelser (MST, NST og LBST), igangsat udtagning af potentielt ca. 16.300 hektar inkl. randarealer. Dette tal dækker over tilsagn, der er givet, eller projekter, der er påbegyndt siden 2021.
   
 • Ekspertgruppen skal arbejde på to delrapporter og forventes at komme med konkrete anbefalinger i løbet af 2023. Der er afsat 3 mio. kroner årligt fra 2022 – 2024 til ekspertgruppens arbejde. Ekspertgruppen.
   
 • Ud over ekspertgruppen er der også igangsat andre initiativer til at styrke mulighederne for udtagning af lavbundsjord. Der er ved at blive fundet udtagningskonsulenter, der skal rådgive og hjælpe landmændene. Og der er nedsat en task-force, der skal sikre hjælp til de tekniske udfordringer.
   
 • Landbrugsstyrelsen har netop lanceret hjemmesiden udtagning.dk, som skal give svar på, hvad udtagning af lavbundsjorder er, hvilke tilskud til udtagningsprojekter der findes, og hvordan staten understøtter udtagningsindsatsen.

Oversigt over ekspertgruppen:

Formand:

 • Johannes Lundsfryd Jensen (borgmester i Middelfart Kommune)

Medlemmer:

 • Mogens H. Greve (Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi)
 • Jakob Vesterlund Olsen (Københavns Universitet, IFRO)
 • Jørgen Primdahl (Københavns Universitet, IGN)
 • Anne Kristine Munk Mouritsen (Landinspektør)
 • Karen Poulsen (Naturstyrelsen)
 • Rikke Thomle-Andersen (Miljøstyrelsen)
 • Jesper Graversen (Landbrugsstyrelsen)
 • Jytte Gad Lauridsen (Direktør, Rebild Kommune)
 • Jesper Hansen (Limfjordsrådet)
 • Irene Asta Wiborg (SEGES)
 • Søren Hermansen (Energiakademiet

Yderligere information

Læs mere Du kan læse mere om ekspertgruppen i Kommissorium for ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjorder her.
Kontakt Professor Mogens H. Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 20716734 eller mail: greve@agro.au.dk