Aarhus Universitets segl

Plantekongres 2022: Carbon farming – dokumentation af kulstoflagring med MRV-konceptet

Med Carbon Farming er målet via målrettede dyrkningstiltag at fjerne CO2 fra atmosfære og opnå kulstof lagring i planter og jord. På årets virtuelle Plantekongres har du muligheden for at blive klogere på, hvad Carbon Farming er, hvordan man opnår kulstoflagringen og ikke mindst, hvordan man via MRV-konceptet kan dokumentere effekten.

På årets virtuelle Plantekongres har du muligheden for at blive klogere på, hvad Carbon Farming er. Foto: Colourbox

Carbon Farming er et koncept, der dækker over implementeringen af forskellige dyrkningstiltag som f.eks. specifik arealanvendelse og bestemte dyrkningssystemer, der bidrager til at fjerne CO2 fra atmosfæren og lagrer kulstof i jord og plantemateriale. På et webinar i forbindelse med Plantekongres 2022 vil professor Lars Juhl Munkholm fra Institut for Agroøkologi fortælle om, hvordan man via ændret praksis kan opnå en nettolagring af kulstof, hvorfor det er vigtigt og ikke mindst, hvordan det kan dokumenteres.

”Carbon Farming er en vigtig måde, hvorpå vi kan reducere vores klimaaftryk på jorden Det sker ved at lagre kulstof i jorden ved at  praktisere af en bestemt dyrkningsform Det er derfor blevet et nøglepunkt i europæisk og dansk klima- og landbrugspolitik. Carbon Farming understøttes bla. via de  såkaldte ECO-schemes,” forklarer Lars Juhl Munkholm.

Eco-schemes er grønne tilvalgsordninger. I dansk regi kan det blandt andet være:

  •  Miljø- og klimavenligt græs
  • Ekstensivering af lavbundsjorder

MRV-konceptet som dokumentation

Carbon Farming kan som nævnt resultere i øget kulstoflagring i planter og jord, men hvordan kan man dokumentere effekterne?

På sit webinar, der afholdes torsdag d. 13. januar 2022 kl. 11.15 – 12.00, vil Lars Juhl Munkholm fortælle om MRV-konceptet, som netop kan bruges til dokumentation af Carbon Farming effekterne.

MRV står for Monitoring, Reporting og Validation. Det er således et tre-delt koncept med fokus på måling og kvantificering af CO2 emission og kulstoflagring. På webinaret vil Lars Juhl Munkholm komme ind på, hvordan konceptet fungerer i praksis, samt hvordan fremtiden ser ud med mere forfinede, bedre fagligt underbyggede og bedre kontrollerede systemer.

Virtuel Plantekongres

Dette webinar er en del af Plantekongres 2022. Igen i år er bliver Plantekongressen afholdt virtuelt på grund af Covid-19 pandemien. Men indholdet er stadig det samme, nu kan du blot følge de mange spændende oplæg hjemme fra stuen, når de afholdes som webinarer. Udover dette webinar kan du høre om:

  • Hvordan opnår vi høje udbytter med få planteværnsmidler? – Den strenge godkendelsesordning har mindsket antallet af planteværnsmidler, og få nye aktivstoffer bliver godkendt. Samtidig ses flere resistenstilfælde i ukrudtsplanter og skadedyr. Det sætter planteproduktionen under pres. Derfor er det vigtigt, at IPM-tiltag bliver en endnu mere aktiv del i både rådgiveres og landmænds bevidsthed. (Paneldebat)
     
  • Biochars effekt på landbrugsjorden – Ved pyrolyse omdannes biomassens kulstof til meget stabile C-forbindelser. Det betyder, det ikke er fødegrundlag for markens mikro- og makroliv. Til gengæld har biochar potentiale som kulstoflagring, og det har positive effekter på såvel jordens fysik og kemi, som det kan betyde noget for livet i jorden.
     
  • Effekt af efterafgrøder og planterester på lattergas – Planterester kan frigive lattergas ved nedmulding. Men efterafgrøder kan også mindske lattergasemissionerne ved at optage kvælstof og hindre udvaskning. Hør om mulighederne og komplikationerne ved planterester og efterafgrøder til at reducere lattergasudledningen.

Læs mere om Plantekongres 2022, se det nye program og tilmeld dig på www.plantekongres.dk

Yderligere information

Kontakt

Professor Lars Juhl Munkholm, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf. +45 2515 2716 eller mail: lars.munkholm@agro.au.dk