Aarhus Universitets segl

Plantekongres 2022: Planterester som kilde til lattergas

Planterester er en af kilderne til lattergas i landbruget, faktisk står de for ca. 10 % af den samlede udledning af lattergas fra dansk landbrug. På årets virtuelle Plantekongres har du muligheden for at blive klogere på planteresternes betydning for lattergas emissioner. Der er nemlig stor forskel på forskellige typer af planterester, viser resultater fra projektet ResidueGas.

På årets virtuelle Plantekongres har du muligheden for at blive klogere på efteragrøders betydning for lattergas emissioner. Foto: Henning Carlo Thomsen

Lattergas, der er en meget potent drivhusgas, spiller en stor rolle i det samlede klimaaftryk for dansk landbrug. På et webinar ved Plantekongres 2022 vil professor og institutleder Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi fortælle mere om, hvordan planterester kan påvirke udledningen af lattergas.

”Lattergas fra planterester opgøres for nuværende som én procent af den kvælstofmængde, der tilbageføres jorden i planterester. Der er dog efterhånden god evidens for, at der er meget stor forskel på, hvor store udledninger af lattergas, der kommer fra forskellige typer planterester,” fortæller Jørgen E. Olesen.

På webinaret vil han fortælle om ResidueGas projektet, hvor man netop har undersøgt, hvordan forskellige typer af planterester kan påvirke lattergas emissioner forskelligt med udgangspunkt i både publicerede undersøgelser og i nye forsøg.

Meget stor forskel

I ResidueGas projektet fandt forskerne ud af, at der er meget stor forskel mellem modne eller umodne planterester. Modne planterester som f.eks. halm har et lavt kvælstofindhold, og de omsættes langsomt i jorden. Umodne planterester derimod er grønne planter som f.eks. grønsager, græs eller efterafgrøder. Disse planterester har typisk et højt kvælstofindhold og indeholder organisk stof, der er let at omsætte. De bliver med andre ord hurtigt nedbrudt af jordens mikroorganismer.

”Vores analyser viser, at der er meget lave udledninger af lattergas fra modne planterester, mens udledninger fra umodne planterester er høje. Det betyder, at der især skal være fokus på at minimere lattergas fra nedmuldning af grønsagsrester, efterafgrøder og græsmarker. Det kan man f.eks. gøre via høst eller ganske simpelt fjerne planteresterne,” forklarer Jørgen E. Olesen.

På sit webinar tirsdag d. 18. januar kl. 10.15-11.00 vil han fortælle mere om mulighederne og komplikationerne ved planterrester fra efterafgrøder til at reducere lattergasudledningen i dansk landbrug, ligesom han også vil fortælle mere om resultaterne fra ResidueGas projektet. Men kan du ikke vente med at høre mere om resultaterne, kan du læse mere om projektet her.

Virtuel Plantekongres

Dette webinar er en del af Plantekongres 2022. Igen i år er bliver Plantekongressen afhold virtuelt på grund af Covid-19 pandemien. Men indholdet er stadig det samme, nu kan du i stedet følge de mange spændende oplæg hjemme fra stuen, når de afholdes som webinarer. Udover dette webinar kan du høre om:

  • Resistent græsukrudt – Resistent græsukrudt er en vedvarende udfordring i kornrige sædskifter. Problemet er voksende, for der kommer flere resistente arter samtidig med, at vi få færre bekæmpelsesmuligheder. Hvordan håndteres denne udfordring fremover? Webinaret afholdes torsdag d. 13. januar kl. 10.15 – 11.00.
     
  • Kulstofopbygning i jord og dokumentation – Kulstof som indikator for den sunde jord rammesættes i forhold til EU’r CAP-reform – new green deal etc. Standardiserede metoder til at dokumentere Carbon Farming er fundamentale for handel  med CO2-kreditter. Metoderne kombinerer kulstof-målinger i jord, data fra satelitter og droner, klima og dyrkningshistorie samt modellering. Hør om MRV-konceptets anvendelse i en dansk sammenhæng. Webinaret afholdes torsdag d. 13. januar kl. 11.15 – 12.00.
     
  • Klimavenlig grovfoderproduktion – Græs har en positiv klimaprofil, men hvordan undgås en stor emission af lattergas og nitrat ved omlægning? Hør også om samspillet mellem det, der sker i dyrene, og klimaeffekten i marken, når man dyrker der, der er bedst til at reducere metan fra køerne. Webinaret afholdes torsdag d. 13. januar 2022 kl. 15.15 – 16.00

Læs mere om Plantekongres 2022, se det nye program og tilmeld dig på www.plantekongres.dk

Yderligere information

Kontakt

Institutleder Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf. +45 48821659 eller mail: jeo@agro.au.dk