Aarhus Universitets segl

Forskere vil reducere forbruget af fungicider i hvede og løg med op til 65%

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet vil undersøge, hvorvidt forskellige integrerede plantebeskyttelsesværktøjer i samspil med f.eks. biologiske bekæmpelsesmidler og planteekstrakter kan bekæmpe septoria/hvedegråplet i hvede og løgskimmel i løg.

Sådan ser det ud, når løg rammes af skimmel. Foto: Thies Marten Heick

I februar 2022 indgik regeringen og ni af Folketingets partier en politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026. I aftalen indgår blandt andet indsatsområder for:

  • En rekordlav pesticidbelastning
  • Forskning og fremme af alternativer til sprøjtemidler
  • Udbredelse af det gode landmandsskab (Integreret Plantebeskyttelse)

Et nyt projekt, som ledes af adjunkt Thies Marten Heick fra Institut for Agroøkologi, vil støtte op om de tre indsatsområder.

Innovate-IPM hedder projektet, som vil undersøge forskellige integrerede plantebeskyttelses (IPM) værktøjer i samspil med alternative beskyttelsesprodukter. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, og er således også en del af den politiske aftale om sprøjtemiddelstrategi.

”Udgangspunktet for vores nye projekt er det stigende krav til en reduktion af pesticidforbruget i Danmark, så vi kan få en endnu mere bæredygtig landbrugsproduktion, end vi i forvejen har. Med den nyeste lovgivning er der ganske enkelt et presserende behov for, at vi gør os fri af afhængigheden af pesticider,” forklarer Thies Marten Heick.

Alternative produkter i fokus

Behovet for plantebeskyttelse bliver, ifølge forskerne, ikke mindre, når vi skal bruge færre pesticider, tværtimod. Derfor er der behov for alternative produkter og strategier. Og det er netop her projektet kommer til at spille en rolle.

”Der findes forskellige alternative produkter til plantebeskyttelse, det kan f.eks. være biologiske bekæmpelsesmidler og forskellige planteekstrakter. De er miljøvenlige, og de er ikke tilbøjelige til at skabe resistens. Derfor er de meget attraktive. Desværre har de indtil nu været vanskelige at bruge og inkludere i plantebeskyttelsesstrategier, da de simpelthen har haft for lave og uforudsigelige resultater i marken,” siger Thies Marten Heick.

Derfor vil forskerne heller ikke anbefale alternative produkter som en selvstændig behandling i marken.

”De virker forebyggende og vil kun have en effekt på op til 60% i forhold til de traditionelle fungicider,” forklarer han.

Innovate-IPM vil i stedet inkludere alternative produkter i strategier, der inkluderer andre IPM-værktøjer herunder beslutningsstøttesystemer og værtsresistens.

Udvikle og afprøve nye IPM-strategier

Fokus i projektet er septoria i hvede og løgskimmel i løg. Hvede er en af de mest udbredte afgrøder i Danmark, så en reduktion af svampebekæmpelsesmidler i hvede vil have stor effekt på bæredygtigheden. Løg derimod er en mindre vigtig afgrøde på de danske marker, dog er det er afgrøde, der sprøjtes intensivt mod løgskimmel, ligesom fungiciderne ifølge forskerne allerede kommer til kort i bekæmpelsen af løgskimmel, fordi forskellige aktivstoffer ikke længere kan anvendes.

”Der er med andre ord et stort behov for udvikling af alternative metoder til sygdomsbekæmpelse. Og det er lige netop det, vi vil med Innovate-IPM-projektet,” siger Thies Marten Heick, der vil undersøge nøglekomponenterne i IPM-strategier mod de to sygdomme.

”Vi vil udvikle og afprøve IPM-strategierne, så de kan opnå vellykkede resultater på de danske marker,” siger han.

Reducere forbruge af fungicider med op til 65%

Innovate-IPM vil altså udvikle effektive og vellykkede IPM-strategier, der kan bekæmpe sygdomme i hvede og løg med et væsentligt reduceret forbrug af pesticider. For at nå målet vil forskerne:

  • fastslå effektiviteten for forskellige alternative produkter, de faktorer (f.eks. hjælpemidler), der påvirker deres effektivitet, samt undersøge deres aktivitetsmåde
  • Screene for resistente løgsorter
  • tilpasse eksisterende beslutningsstøttesystemer, der anvendes til konventionelle fungicider, for at optimere timingen af alternative produkter
  • udvikle og validere nye IPM-strategier, der omfatter alternative produkter, tilpassede beslutningsstøttesystemer og værtsresistens

”Vi forventer at reducere brugen af fungicider med 50% i begge afgrøder på kort sigt og at reducere brugen med op til 65% på den mere langsigtede bane. Det kræver dog, at landmændene har tillid til de nye værktøjer og alternative produkter, hvis det resultat skal opnås,” forklarer Thies Marten Heick.

Mere information om projektet

Samarbejdspartnere:

Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet

Finansiering:  Projektet er finansieret af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, som er et initiativ under den danske sprøjtemiddelstrategi. Hvert år ydes støtte til en bred vifte af forskningsprojekter i bekæmpelsesmidler og disses påvirkning på vores miljø og sundhed. 
Bevilget beløb: 3.520.265 kr.
Projektperiode:  1. juli 2022 til 30. juni 2025 (36 måneder)
Læs mere: 

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram her.
Læs også ”Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2025” her.

Kontakt:

Adjunkt Thies Marten Heick, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 20782357 eller mail: thiesm.heick@agro.au.dk.