Aarhus Universitets segl

Gik du glip af: "Bedre gødning og kunstvanding øger udbytte og mindsker udvaskning"

Artiklen "Bedre gødning og kunstvanding øger udbytte og mindsker udvaskning" fremhæver forskning, der viser, hvordan forbedret gødning og kunstvanding kan øge udbyttet i landbrugsproduktionen samtidig med at reducere udvaskningen af næringsstoffer.

Men omhyggelig planlægning og den rette strategi for gødning og kunstvandig vil man i følge forskere fra Aarhus Universitet kunne opnå højere udbytte på marken og på samme tid mindske udvaskningen. Foto: Colourbox

Landbrugsproduktion lider ofte under udvaskning af næringsstoffer som kvælstof og fosfor, hvilket kan have negative konsekvenser for vandkvaliteten og miljøet. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt mulighederne for at forbedre gødningspraksis og kunstvandingsteknikker for at tackle dette problem.

Studierne viser, at ved at optimere timingen, mængden og placeringen af gødningen kan landmændene opnå højere afgrødeudbytter og samtidig reducere udvaskningen af næringsstoffer. Ved at tilpasse gødningstilførslen til afgrødernes næringsbehov kan overskydende næringsstoffer minimeres og udnyttes mere effektivt.

Desuden kan kunstvanding spille en afgørende rolle i at øge udbyttet og mindske udvaskningen. Ved at tilpasse vandingsmængden og timingen til afgrødernes behov kan landmændene undgå overskydende vand, der kan føre til udvaskning af næringsstoffer. Præcis kunstvanding kan også hjælpe med at undgå vandstress og optimere afgrødeproduktionen.

Artiklen understreger betydningen af ​​at tilpasse gødnings- og kunstvandingspraksis til lokale forhold og afgrødetyper. Det er nødvendigt med løbende overvågning og viden om jordkvalitet, afgrødernes næringsbehov og vejrforhold for at opnå de bedste resultater.

Ved at implementere bedre gødnings- og kunstvandingsmetoder kan landmændene øge produktiviteten, reducere miljøpåvirkningen og bidrage til en mere bæredygtig landbrugsproduktion. Forskningen og resultaterne kan hjælpe med at informere og guide landmændene i deres bestræbelser på at opnå en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i landbruget.

Læs hele artiklen her.