Aarhus Universitets segl

Hvordan bliver økologisk grøntsagsproduktion mere bæredygtigt?

Ph.d.-forsvar, torsdag den 17. august 2023, Andreas Jensen

Foto: Andreas Jensen

I løbet af sit ph.d.-studium har Andreas Jensen forsket i livscyklusanalyser af den danske økologiske produktion af grøntsager på friland og i drivhus. En livscyklusanalyse søger at gennemgå hele produktkæden for at vurdere miljøaftryk fra de enkelte led i forhold til hinanden, og derfor hvor i produktkæden at bæredygtighed kan fremmes. Andreas Jensen har klarlagt hvor de største miljøaftryk fra produktkæden oprinder, samt betydningen af forskellige produktionsvalg ift. bæredygtighed. Derudover er begrænsninger for retvisende livscyklusvurderinger af økologiske grøntsager blevet undersøgt.

Forskningsresultaterne bidrager til at klarlægge hvor miljøaftrykkene fra økologiske grøntsagsproduktion kommer fra i produktkæden, samt hvor der er forbedringspotentiale ift. bæredygtighed.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 17. august kl. 10:00.
Sted: 8814-3075, Auditorium, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel: Environmental life cycle assessment of Danish organic vegetables

Kontaktinfo: Andreas Jensen, e-mail: andreasj@agro.au.dk, tlf.: +45 40787635

Bedømmelsesudvalg:
Forskningsleder Ulf Sonneson, Jordbruk och livsmedel, RISE Research Institute of Sweden, Sverige

Lektor David Styles, School of Engineering, University of Limerick, Irland

Lektor Lars Elsgaard (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Lisbeth Mogensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Seniorforsker Marie Trydeman Knudsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N