Aarhus Universitets segl

Kvælstof-gødksning af kløvergræs – vigtigheden af N2-fiksering og botanisk komposition

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 5. april 2022. Rebekka Kjeldgaard Kristensen

Portræt af Rebekka Kjeldgaard Kristensen
Foto: Rebekka Kjeldgaard Kristensen

Igennem sine studier har Rebekka studereret dynamikken i at kvælstofgøde kløvergræs, en udbredt landbrugsafgrøde brugt til kvægfoder i hele verden. Kløvergræs er en fordel i forhold til kvælstofoptag, da kløver fiksere N2 fra atmosfæren i modsætning til græs. Rebekka undersøgte hvordan forskellige typer og mængder af kvælstofgødninger (gylle vs. handelsgødning) påvirkede N2-fikseringsaktiviteten og kløver andel i marken.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: tirsdag den 5 april 2022 kl. 10.00
Sted: Bygning 8814, lokale 3075, auditorium (250 videolink), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel: The dynamics of nitrogen fixation and grass/clover proportions in grass-clover swards influenced by the type and amount of nitrogen fertilizer applied 
Kontaktinfo: Rebekka Kjeldgaard Kristensen, e-mail:rekk@au.dk , tel.: +45 60920454
Bedømmelsesudvalg:

Senior scientist Ralf Loges, Institute of Crop Science and Plant Breeding, Christian-Albrechts-University, Tyskland

Associate professor Sigrun Dahlin, Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences, Sverige
Senior researcher Per L. Gregersen (formand), Department of Agroecology, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Jørgen Eriksen, Agroecology, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Senior researcher Jim Rasmussen, Agroecology, Aarhus Universitet Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.