Aarhus Universitets segl

Lektor og digital landbrugsrevolutionær vil styrke samarbejde og bæredygtighed

Den 1. oktober 2023 overtog lektor René Gislum posten som sektionsleder for CROP-sektionen ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet efter professor Per Kudsk. I et interview deler han sin rejse fra agronomistuderende til sektionsleder, hans vision for CROP-sektionen, og ikke mindst hvordan teknologi og samarbejde er nøglen til at forme fremtiden for ikke kun landbrugsforskningen, men måske endda hele landbrugssektoren.

Foto: René Gislum

Robotter, droner og satellitter fascinerer René Gislum, der igennem sin forskerkarriere har haft teknologi og det digitale landbrug som pejlemærke. Digitale teknologier er både nutid og fremtid, og de skal, ifølge den nyudnævnte sektionsleder, hjælpe os og landbruget med at nå de mange klima- og miljømål, der udfordrer landbrugssektoren såvel i Danmark som globalt.  

Fra agronom til sektionsleder: En rejse gennem passion for planter og teknologi 

René Gislum's passion for planter og landbrug startede allerede som barn. Han er vokset op på en gård, og landbruget har altid haft en særlig plads hos ham. Derfor var det også helt naturligt at hans rejse ind i forskningsverdenen begyndte som agronomistuderende på den Landbohøjskolen på Frederiksberg.  

"Jeg havde måske egentlig forestillet mig, at jeg skulle være planteavlskonsulent," bemærker René Gislum. Men skæbnen tog en anden drejning, da han fik et voluntør-job hos professor Birte Boelt, en af forskningspionererne på området. Denne oplevelse åbnede døren til spændende forskning i frø, planter og kvælstof. 

René Gislums interesse for tal og målemetoder førte til forsøg med sensormålinger i marken og senere hen integrationen af droneteknologi. Han indledte også samarbejde med Københavns Universitet om at anvende Near Infrared Spectroscopy (NIR-spektroskopi) til kvælstofanalyse.  

Dette markerede begyndelsen på en karriere, hvor teknologi og dataanalyse spiller en central rolle. 

Teknologi og samarbejde – en ny kurs for CROP-sektionen 

Som sektionsleder har René Gislum store planer for CROP-sektionen.  

“Jeg har lagt mærke til, at traditionel landbrugsforskning er blevet skubbet i baggrunden til fordel for klima, miljø og teknologi. Det vil jeg gerne ændre på, ved at integrere teknologi mere i forskningen omkring plantesygdomme og ukrudt,” forklarer han, og tilføjer, at han her ser mange muligheder for sektionen i fremtiden.   

Den nye sektionsleder har en særlig stor kæphest, når det kommer til fremtiden for sektionen, og det er samarbejde.  

“Her tænker jeg på samarbejde med eksterne, men i særdeleshed også internt på instituttet mellem forskere fra AU Viborg og Flakkebjerg. Det vil styrke vores evne til at arbejde tværfagligt for at sikre forskningens position og dens effekt på erhvervet og samfundet,” siger han.   

René Gislum fremhæver den stigende interesse for robotter og datahåndtering som ideelle områder for CROP-sektionens fokus i en tid, hvor det digitale landbrug vinder frem, og at det også vil være med til styrke forskningssamarbejde både nationalt og internationalt. For Danmark er, som han selv siger det, foran mange andre lande, når det kommer til klima og miljøspørgsmål.  

“Derfor har vi muligheden for at teste og implementere nye teknologiske løsninger tidligere end andre steder,” forklarer han, og fortsætter: “Det gør dansk forskning interessant for internationale samarbejdspartnere, der i sidste ende vil kunne udnytte teknologier, der allerede er afprøvet i virkelige omgivelser.”  

Generationsskifte og coaching skal forme fremtidens forskere 

Som nyudklækket leder er René Gislum opmærksom på behovet for at tilpasse sig ændringer i forskningsmiljøet og fremhæver vigtigheden af at ansætte dygtige ledere, der forstår at give støtte og ikke mindst coaching til sine medarbejdere.  

“Vi er midt i et generationsskifte. Nogle af vores helt store forskerprofiler afslutter deres professionelle virke, og nye kræfter skal til. Her synes jeg, det er vigtigt, at vi som ledere forstår at tilpasse vores ledelsesstil til de nye behov, der opstår, når nye kræfter kommer til,” siger han og påpeger, at han har oplevet et større behov for coaching og støtte hos sine nuværende ph.d.-studerende end tidligere.  

“Det fagligere niveau og arbejdsviljen er den samme, men der er et behov for en anderledes ledelsesstil, og det tror jeg er vigtigt, hvis det her generationsskifte skal lykkes. Vi har brug for vores ph.d.-studerende og postdocs, det er dem, der skal bære arven videre og udvikle forskningen til nye højder,” forklarer han.  

National anerkendelse og vækst 

René Gislum's drøm for CROP-sektionen er at opnå endnu større anerkendelse inden for landbrugsforskning og skabe et tættere samarbejde med forskerne ikke kun ved AU Viborg men på hele universitetet, hvor det giver mening. Han mener, at det vil styrke sektionen og sikre en stærkere position i forhold til at opnå EU-projekter og samarbejde med andre institutioner. 

Samtidig ser René Gislum frem til at udnytte det potentiale, der ligger i nye teknologier som at kunne måle fænotyper via droner og dataindsamling. Han er overbevist om, at dette vil tiltrække forskningsprojekter og føre til vækst for CROP-sektionen og Aarhus Universitet som helhed. 

“Jeg glæder mig til at tage over efter Per Kudsk, som har gjort et kæmpestort stykke arbejde både som leder og forsker. Vi fortsætter det gode arbejde og fortsætter med at videreudvikle sektionen og vores forskning. Samarbejde og teknologi er nøgleordene,” afslutter den nye sektionsleder. 

Yderligere information 

Læs om CROP sektionen her: https://agro.au.dk/forskning/sektioner/afgroedesundhed 

Kontakt sektionsleder René Gislum, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: 20542092 eller mail: rg@agro.au.dk