Aarhus Universitets segl

Afgrødesundhed

Sektionens formål er - med fokus på alle aspekter af afgrødesundhed - at bidrage til en miljømæssig og økonomisk bæredygtig planteproduktion i såvel Danmark som i de lande, sektionens forskere samarbejder med.

Sektionen har spidskompetencer indenfor biologi og regulering af skadegørere i landbrugs- og havebrugsafgrøder, frøproduktion, afgrødekvalitet, afgrødernes ernæringsfysiologi, biologisk bekæmpelse, beslutningsstøttesystemer, pesticiders skæbne i miljøet og effekter af naturlige kemiske stoffer i landbrugsplanter.

Foruden at lede og deltage i nationale og internationale forskningsprojekter og bidrage til instituttets undervisningsportefølje, bidrager sektionens ekspertiser til instituttets forskningsbaserede myndighedsbetjening bl.a. vedrørende pesticider, næringsstoffer og genetisk modificerede afgrøder.

Sekretær: Mette Abildgaard, email mette.abildgaard@agro.au.dk 


Institut for Agroøkologi er GEP-certificerede (Good Experimental Practice) til afprøvning af pesticider. 


Forskningsområder