Aarhus Universitets segl

GMO

Genetisk modificerede afgrøder er årsag til væsentlige forandringer i landbrugspraksis rundt om i verden med stor betydning for agroøkosystemer. Dette forskningsområde har fokus p de miljømæssige effekter af transgene GM-afgrøder indenfor begrebsrammen økosystemtjenester, især de støttende og regulerende tjenester. 

Vi bidrager til udvikling af forundersøgelser af biosikkerhed i laboratorie og semifield, udvikling af metoder til monitorering efter et produkts frigørelse og forbedring af miljømæssige risikovurderinger ved at udvikle metoder, der karakteriserer økosystemfunktioner.