Aarhus Universitets segl

Afgrødegenetik og bioteknologi

Sektionens formål er forskning koncentreret om genetiske og molekylærbiologiske undersøgelser af afgrødeplanter. Ved hjælp af molekylære teknikker indenfor genetik og bioteknologi ønsker vi at afsøge plantegenetiske ressourcer for værdifulde egenskaber, der kan skabe grundlag for videreudvikling af vores afgrøder. 

Vi arbejder med præcisionsforædling, mutationsteknikker, ekspressionsteknikker og GMO til at udvikle og forbedre afgrødernes egenskaber for anvendelse som foder, fødevarer og biomasse. Vi vil derigennem opnå en grundlæggende forståelse af mekanismerne bag vækst og udvikling, herunder især syntese, transport og deponering af næringsstoffer i blade og frø og tolerance overfor abiotisk og biotisk stress. 

Forskningsområder

Henrik Brinch-Pedersen

Professor - Sektionsleder