Aarhus Universitets segl

Jordbiologi og Næringsstoffer

Sektionen forsker i samspillet mellem plantevækst, jordens frugtbarhed og den biogeokemisk betingede omsætning af næringsstoffer og kulstof i dyrket jord. Centrale aspekter er en bedre udnyttelse af næringsstoffer tilført med planterester og husdyrgødning, en mindre emission af drivhusgasser, en mindre belastning af vandmiljøet, og en sikring af jordens frugtbarhed. I den forbindelse er forskning i forbedret og stedsmæssigt sammenfald mellem tilgængelighed af næringsstoffer og afgrødens behovsprofil et kerneområde. 

Sektionens aktiviteter spænder fra grundforskning til anvendt forskning med henblik på at sikre, at den dyrkede jord forbliver et velegnet grundlag for en bæredygtig produktion af plantebiomasse.

Sektionen bidrager i omfattende grad til Aarhus Universitets forskningsbaserede myndighedsbetjening i forhold til Miljø- og Fødevareministeriet blandt andet i forbindelse med virkemidler og udledning af næringsstoffer.


Sekretær: Anna Dorthe Østergaard, e-mail: annadorthe.ostergaard@agro.au.dk, telephone: 8715 8034

Forskningsområder