Aarhus Universitets segl

Naturstofkemi og miljøkemi

Naturstoffer, miljøfremmede stoffer og primære metabolitter er små molekyler med stor betydning i agroøkologien.

Naturstoffer er kemiske forbindelser – sekundære metabolitter - der er produceret af levende organismer, og som har biologisk eller farmakologisk aktivitet. En sådan aktivitet kan være undertrykkende effekter på ukrudt, insekter og/eller sygdomme; eller det kan sundhedsbeskyttende effekter hos mennesker. Forekomsten af ​​disse forbindelser i landbrugsafgrøder kan derfor udnyttes i afgrødernes selvforsvar eller i sundheds-beskyttende fødevarer.

Miljøfremmede stoffer (kemiske forbindelser, der er fremmed for levende organismer) i landbruget omfatter anvendte pesticider samt forureninger, der ender i landbrugsjord gennem anvendelse af slam og gylle. Miljøkemi omhandler skæbne, effekter og reaktioner af de miljøfremmede stoffer.

Primære metabolitter indgår i stofskiftet og er nødvendige for liv og vækst. Ændringer i det komplette billede af metabolitterne – metabolomet – illustrerer effekten når en organisme udsættes for biologisk aktive naturstoffer eller miljøfremmede stoffer.

Både naturstoffer, miljøfremmede stoffer og primære metabolitter er små molekyler. Derfor er der stort overlap mellem de instrumenter, og den ekspertise, der bruges i forskning i de tre grupper af stoffer. Vores team er godt udstyret med alle de nødvendigvis instrumentering for forskning i disse områder, herunder LC-MSMS, LC-MSQTRAP, LC-TOF, GC-TOF og LC-MS-DAD.

Vores forskning i disse små molekyler involverer processer såsom biosyntese, omdannelse i miljøet, mekanismer for optagelse og metabolisering i pattedyr, nedbrydningskinetik og metabolomics. Vores projekter fokuserer på sådanne processer og på identifikation og kvantificering suppleret med avanceret databehandling.  

Den økonomiske, politiske og sociale interesse for at videreudvikle et bæredygtigt landbrug og sikre sund jord og fødevarer, bringer de små biologisk aktive molekyler i fokus, uanset om de er syntetisk producerede pesticider, naturstoffer eller primære metabolitter.

Rester af pesticider i miljø og fødevarer er uønskede på grund af deres negative virkninger på miljøet og mulige trusler mod sundheden for mennesker, dyr og jordens gavnlige organismer. Vores fremtidige fokus er at generere mere viden om synergieffekter, tilsætningsstoffernes betydning for pesticiders skæbne og effekter samt om mekanismer for frigivelse af bundne restkoncentrationer.

Naturstoffer  - sekundære metabolitter - fungerer som naturligt forsvar i afgrøderne og har en række sundhedsbeskyttende egenskaber. Viden om mekanismerne bag sådanne positive effekter er afgørende for at kunne udnytte dem, og meget er endnu ikke forstået. Vi søger konstant forklaring på disse mekanismer i et tæt samarbejde mellem vores kemisk ekspertise og ekspertise fra læger, agronomer, biologer, humanpatologer, plantepatologer, molekylærbiologer, dyrlæger, ukrudtsforskere, mikrobiologer og statistikere.

Vores resultater og viden formidles i videnskabelige publikationer og i vores undervisning

Kort sagt: KEMI I AGROØKOLOGIEN. Vi laver kemisk forskning i små molekyler i planter, jord og luft, der er relevante for dyrkning og brug af landbrugsafgrøder, for landbrugsmiljøet og for forbrugernes sundhed.