Aarhus Universitets segl

Ny sektionsleder i Institut for Agroøkologi

Professor i afgrøder og vandbalance Mathias Neumann Andersen bliver pr. 1. marts 2020 ny sektionsleder for Klima og Vand i Institut for Agroøkologi.

Foto: Janne Hansen/AU

Mathias Neumann Andersen indledte sin karriere med en ansættelse som videnskabelig assistent på Statens Planteavlsforsøgs forsøgsstation i Jyndevad. Det skete lige efter han afsluttede sin agronomuddannelse på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 1984. 

Forsøgsstationen i Jyndevad var på det tidspunkt centrum for Danmarks forskning i markvanding. Her var Mathias Neumann Andersen indtil 1992, hvorefter han flyttede til forskningscentret i Foulum ved Viborg. Her har han haft sit meget omfattende virke – først som lektor og siden august 2013 som professor i afgrøder og vandbalance. Mathias er stærkt engageret i instituttets uddannelse af ph.d.-studerende.

 ”Jeg er meget spændt på min nye rolle som sektionsleder for Klima og Vand. Jeg glæder mig til sammen med sektionen at fremme forskning og samarbejde, ikke bare med de andre sektioner i instituttet og på Aarhus Universitet, men også nationalt og internationalt,” siger sektionsleder Mathias Neumann Andersen.

”Jeg glæder mig til fortsat at arbejde med Mathias N. Andersen. Vi har arbejdet sammen siden vores unge dage i Statens Planteavlsforsøg, og det har altid været en udpræget fornøjelse. Det bliver spændende at få ham med i ledelsesgruppen, og jeg er sikker på, at han kommer til at bidrage positivt til udviklingen af Institut for Agroøkologi,” siger institutleder Jørgen E. Olesen. 

Mathias Neumann Andersen tiltræder stillingen den 1. marts 2020.


For yderligere information

Mathias Neumann Andersen, Sektionsleder og professor ved Institut for Agriøkologi, Aarhus Universitet
E-mail:mathiasn.andersen@agro.au.dk
Tlf.: +45 87157739