Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Den mikrobielle økologi i denitrificerende bioreaktorer med træflis – et skridt nærmere mikrobiel styring

I løbet af sine ph.d.-studier har Arnaud Jéglot undersøgt mikrober der sørger for denitrifikation i bioreaktorer med træflis ved lave temperaturer.

Foto: Arnaud Tristan Arjuna Jeglot
Billede af tre bioreaktorer med træflis placeret ved Hofmansgave. I forgrunden ses udfældningsbassinet foran de tre tanke fyldt med træflis. Foto: Arnaud Jéglot

Sådanne bioreaktorer etableres for at fjerne nitrat i drænvand fra landbruget, men har kun begrænset effektivitet i vinterhalvåret. Det er derfor vigtigt at forbedre fjernelsen af nitrat ved lave temperaturer for at beskytte de naturlige akvatiske økosystemer mod kvælstofforurening i drænvandet.

De nye forskningsresultater dokumenterer ved hjælp af molekylære analyser den alsidige mikrobielle økologi i bioreaktorer med træflis og bidrager til forståelsen af disse økosystemer. Studier af opformerede og isolerede kulturer af kuldetolerante denitrificerende bakterier er et skridt i retning af en fremtidig implementering af mikrobiel styring for at forbedre rensningen af drænvand i bioreaktorer med træflis ved lave temperaturer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 12.00
Sted: 8814 - 3075, Auditorium, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele
Ph.d.-forsvaret gennemføres endvidere online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til kch@agro.au.dk.

Afhandlingens titel: Microbial ecology and management of denitrifying woodchip bioreactors for enhanced treatment of agricultural drainage water at low temperature

Kontaktinfo: Arnaud Jéglot, e-mail: arnaud.jeglot@agro.au.dk, tlf.: +45 50117549

Bedømmelsesudvalg:

Seniorforsker Jim Rasmussen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Professor Jens Aamand, Department of Environmental Biotechnology, GEUS.

Research Officer Owen Fenton, Teagasc

Hovedvejleder:
Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Medvejledere:
Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Senior Science Manager Kirk Matthew Schnorr, Novozymes A/S

Science Manager Sebastian Reinhold Sørensen, Novozymes A/S

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N