Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Kemiske vekselvirkninger imellem planter – et bidrag til udviklingen af fremtidige bæredygtige dyrkningsstrategier

Undersøgelse af de underjordiske kemiske vekselvirkninger imellem forskellige afgrøder.

Foto: Hossein Hazrati

Hossein Hazrati undersøgte de underjordiske kemiske vekselvirkninger imellem forskellige afgrøder. Han anvendte massespektrometri-baseret metabolomics for at undersøge mindre molekylers rolle i vekselvirkningen imellem korn og bælgplanter. Resultaterne viste, at den kemiske profil af mindre molekyler i såvel planterne som i rodeksudaterne ændrede sig, når planterne blev dyrket sammen. Desuden viste phd studiet, at flere af de mindre molekyler i rodeksudaterne blev optaget af naboplanterne. Forskningsresultaterne er et værdifuldt bidrag til den fremtidige udvikling af dyrkningsstrategier for samdyrkning, som fremmer komplementerende effekter og minimerer de negative effekter af plantekonkurrence.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid:  Mandag den 6. september 2021 kl. 13:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen (kch@agro.au.dk

Afhandlingens titel: Integrating targeted and untargeted mass spectrometry-based metabolomics to elucidate the belowground plant-plant interactions
Kontaktinfo: Hossein Hazrati, e-mail: hossein.hazrati@biomed.au.dk, tlf.: +4571614501

Bedømmelsesudvalg: 

Professor Christelle Robert, Dept. of Biology, University of Bern, Schweiz, 

Lektor Anders Nordström, Dept. of Plant Physiology, Umeå University, Sverige

Seniorforsker Henrik Skovgård (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:

Professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Inge S Fomsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Bo Melander, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.