Aarhus Universitets segl

Professortiltrædelse for vores professor i pedologi og digital jordbundskortlægning

Mogens H. Greve tiltræder som professor i pedologi og digital jordbundskortlægning ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, det fejres ved en tiltrædelsesforelæsning d. 15. december 2022 kl. 11.00 - 13.00.

Mogens H. Greve tiltræder som professor i pedologi og digital jordbundskortlægning ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Foto: Camilla Brodam Galacho

Aarhus Universitet har ansat sektionsleder Mogens H. Greve som professor i pedologi og digital jordbundskortlægning med virkning fra d. 15. november 2021. På grund af sidste års corona-situation blev tiltrædelsesforelæsningen udskudt gang på gang, men nu er den endelige dato fastsat til d. 15. december 2022. Se program og tilmeld dig her. 

Siden Mogens H. Greve i 1990 stod som færdig uddannet geolog udenfor Aarhus Universitet har det været kortlægning, landskaber og jordbund, der har haft hans opmærksomhed.

”Altså jeg havde jo en lidt diffus forestilling om, hvad en geolog var, da jeg begyndte uddannelsen i sin tid, men i løbet af studiet faldt min interesse på kortlægning. Man kan vel kalde mig for en naturgeograf-geolog, for det var jo landskaber og jordbund, der allerede den gang fangede min opmærksomhed,” fortæller den nyslåede professor.

Flyttede til det kolde nord

Karrieren startede hos Geologisk Institut, hvor Mogens H. Greve var med til at udvikle det system, der stadig den dag i dag anvendes af Skov og Naturstyrelsen til bæredygtige valg af arter til skovrejsning på landbrugsjord.

I 1992 rykkede han teltpælene op og flyttede til Norge, hvor han blev ansat hos Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging.

”Her var jeg ansat først som afdelingsingeniør og senere som overingeniør. Jeg ledte et kortlægningsprojekt i Sydnorge og et andet nær Trondhjem. Jobbet indebar 5 måneders feltarbejde i sommerperioden, og kontorarbejde om vinteren, når jorden var frossen,” fortæller Mogens H. Greve, der forklarer, at feltarbejdet er noget af det bedste han ved. Der kan han få jord under neglene og vind i skægget.

Han forblev dog ikke i det kolde nord, og efter at han i 4 år havde kortlagt norsk landbrugsjord med henblik på at undgå erosion, vendte han tilbage til Danmark. Denne gang var det en stilling ved Danmarks Jordbundsforskning i Foulum, der lokkede.

En ny æra indenfor jordbundskortlægning

”Da jeg blev ansat ved Danmarks Jordbundsforskning i Foulum var det for at lave jordbundkortlægning og udvikling af nye metoder hertil, og det har faktisk været mit kerneområde lige siden,” fortæller Mogens H. Greve.

Købet af en jordbundssensor, den første af sin slags ved Dansk Jordbundforskning, var skelsættende for Mogens H. Greves forskningsaktiviteter.

”Den sensor startede en helt ny æra, hvor vi gik fra analog kortlægning til digital kortlægning,” forklarer Mogens H. Greve.

Før sensoren foregik kortlægningen ved hjælp af bl.a. jordspyd og aftegninger af jordbundsgrænser på flyfotos.

”Det her var starten på de statistiske jordbundskort, vi kender i dag, men det var altså en helt ny metode den gang. Siden er der naturligvis sket en gradvis udvikling af de statistiske kortlægningsmetoder,” fortæller Mogens H. Greve.

Ph.d.-afhandling og ledelsesuddannelse

Den nye professor har ikke alene en uddannelse som geolog bag sig, i 2004 fik han en ph.d.-grad ved Københavns Universitet. Ph.d.’en omhandlede ikke overraskende kortlægningssystemer, og med titlen ”A Danish Soil Reference System for Soil Interpretations on a Detailed Scale”, opsummerer afhandlingen meget fint det, der altid har været professorens helt store interesse og passion.

Blot få år efter at have afsluttet sin ph.d. var Mogens H. Greve endnu en gang på skolebænken, denne gang var den en master i public administration med fokus på ledelse og strategisk planlægning ved Aalborg Universitet, der lokkede.

Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig her. 

Deep learning, remote sensing og droner

Ligesom Mogens H. Greve har udviklet sig igennem årene med diverse uddannelser og titler, så har også teknologien og metoderne indenfor hans forskningsområde også udviklet sig meget.

”Deep learning er det nye sort for tiden, og det er ikke uden grund. Det er en statistisk metode, som er betydeligt mere kompliceret end andre modeller, men det ser ud til, at den under visse omstændigheder, at den også giver bedre prædiktioner,” forklarer professoren.

Spektroskopi af jordprøver er et andet forskningsområde som Institut for Agroøkologi har været med til at bygge op i samarbejde med virksomheden Foss Analytics, disse metoder gør det muligt at analyse jordprøver langt hurtigere, mere effektivt og billigere end tidligere. En teknologi Mogens H. Greve har været med til at introducere.

”Der er jo en konstant udvikling af kortlægningsmetoder og sensorbaseret kortlægning. I ReDoCO2 projektet er vi begyndt at kigge ind i at vores jordsensorer skal være dronebåret, det åbner for en helt ny verden af kortlægningsaktiviteter. Det er virkelig spændende,” fortæller Mogens H. Greve.

Ifølge professoren bliver drone og satellitbaseret remote sensing mere og mere detaljeret både skalamæssigt, hvor man kan kortlægge mindre og mindre pixels, men også spektralt, hvor man får mere og mere information ud af hver pixel.

Masser af arbejde i fremtiden

”Jeg tror, at der i fremtiden vil være meget stor aktivitet indenfor mit forskningsområde. Der er et virkelig stort behov for viden om jordens ressourcer. For det første er der jo et ret stort pres på jorden som følge af den intensivering, vi har oplevet i dansk landbrug, og for det andet så oplever vi et stigende globalt behov for flere fødevarer,” fortæller Mogens H. Greve, der udover et stort fokus på myndighedsopgaver bruger en stor del af sin tid på undervisning, uddannelse og formidling til ikke kun universitetsstuderende og yngre forskere, men også gymnasieelever.

I de seneste år har tørvejorderne optaget meget af hans tid, og det ser ikke ud til at blive mindre i fremtiden. Men der er en bestemt udfordring fremafrettet, der har Mogens H. Greves fokus.

”Kortlægning og monitorering af almindelig landbrugsjord, det er jeg helt sikker på vil være en del af fremtiden. Og det bliver interessant. Lige nu fokuserer vi jo på lavbunds- og tørvejorde, men jeg er sikker på, at den interesse vil brede sig til andre jorde, især i forbindelse med carbon accounting og bæredygtig produktion på landbrugsjorde. Hvis man skal opnå et klimaneutralt landbrug, så er landmanden i mine øjne nødt til at kunne dokumentere sin jords kulstof indhold og udviklingen i kulstofindholdet. Jeg er sikker på, at vi også her kommer til at spille i rolle i forhold til at få lavet systemer til netop det,” afslutter Mogens H. Greve, der afholder tiltrædelsesforelæsning d. 15. december 2022. 

Yderligere information

Tiltrædelsesforelæsningen Arrangementet finder sted d. 15. december 2022 i Auditoriet i AU Viborg, Blichers Allé 20, 8830 Tjele. Se programmet og tilmeld dig her.
Resumé af forelæsningen

National Soil Assessment in Denmark” by Mogens Humlekrog Greve:
“Soil assessment has a long history in Denmark and started during the Middle Ages. The first assessment based directly on evaluation of the physical properties of the soil was done in the beginning af the 18th century, the result was published in 1844 in the first Danish land assessment maps at 1:4000 scale. During the 19 century a number of small-scale maps was published, these maps had very little soil information. In the beginning of the 1970ties  it was finally decided to update the knowledge of the Danish soil resources. A nationwide soil classification system, mainly based on the plow layer texture, was implemented for regional planning purposes at county level. The main rationale behind the survey was to prevent soil sealing of the best agricultural soils. The survey took place in the mid-1970s, 36,000 sites were visited, and resulted in the Danish Soil Classification (DSC) published on 1:50,000 maps In the 1980s, a detailed pedological investigation was carried out based on a nation-wide 7-km Danish Soil Monitoring Grid.  It consisted of 850 grid intersections and soils were detail described and samples was taken down to 2 meter dept. Simultaneously a classification of the acid sulfate soils was performed. From the mid 1980ties very little was national mapping was done until the era on Digital Soil Mapping emerged in 2007 with the first the digital surface soil texture, a  peat distribution map in 2010 followed by a series of high-resolution soil property maps (e.g., sand, silt, clay, soil organic carbon) at multiple soil depths 2013& 2014. Since then a number of national soil assessment maps has be published e.g soil drainage and wheat yield.”

Kontakt Professor Mogens H. Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 20726734 eller mail: greve@agro.au.dk