Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rapport giver aktuelt overblik over plantebeskyttelse

En ny DCA-rapport om anvendt plantebeskyttelse fremlægger resultater vedrørende afprøvning af pesticider og andre former for plantebeskyttelse.

En ny rapport fra DCA beskriver de seneste resultater fra forsøgene vedrørende plantebeskyttelse. Foto: Uffe Pilegaard Larsen

Hvilke sygdomme opstod der i hvede og byg i forsøgene i 2018 – og hvilke fungicider havde god effekt? Hvordan ligger det med pesticidresistensen i Danmark og Sverige? Hvordan virkede bekæmpelsesmidlerne mod kartoffelskimmel i 2018? Hvordan virkede forskellige strategier til bekæmpelse af ukrudt? Hvad er det seneste nye fra Det Globale Rustcenter? Og hvordan var det nu med maj 2018 – var den mere tør eller våd end normalt?  

Spørgsmål som disse og flere endnu kan du finde svar på i 2019-udgaven af rapporten Applied Crop Protection, der udgives af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.  

Rapporten giver et overblik over resultaterne fra undersøgelser udført ved Institut for Agroøkologi vedrørende plantebeskyttelse i landbrugsafgrøder med hovedvægt på effekter af forskellige pesticider. Resultater fra specifikke sortsresistens-undersøgelser og afprøvning af varslingssystemer indgår og er en vigtig del af integreret plantebeskyttelse (IPM).  

De fleste afprøvninger er foregået i marken, men der er også resultater fra undersøgelser foretaget i væksthuse og semifield-anlæg.   

Rapporten belyser følgende:  

  • Effekter af nye pesticider
  • Resultater af forskellige bekæmpelsesstrategier, som en del af IPM, herunder bekæmpelse af specifikke skadevoldere. Resultaterne omfatter både forskellige sorter og bekæmpelsestærskler.
  • Resultater vedrørende pesticidresistens
  • Resultaterne fra markforsøg med forskellige dyrkningssystemer
  • Den årlige beretning fra Det Globale Rustcenter 

Afprøvning af nye produkter integreres i rådgivningen og beslutningsstøtteværketøjet Planteværn Online. 


Yderligere oplysninger

DCA-rapporten "Applied Crop Protection" kan hentes her

Kontakt
Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen
Institut for Agroøkologi, AU
Email: lisen.jorgensen@agro.au.dk
Telefon: 8715 8234
Mobil: 2228 3352

Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.