Aarhus Universitets segl

Succesfuld GIS-dag

Den 28. november afholdt Aarhus Universitet et heldags GIS-dags seminar på Moesgaard Museum i Aarhus. De mere end 80 deltagere kom med på en rejse ind i geografiske informationssystemers (GIS) kunnen og formåen.

Foto: Camilla Brodam Galacho
Foto: Camilla Brodam Galacho
Foto: Camilla Brodam Galacho
Foto: Camilla Brodam Galacho
Foto: Camilla Brodam Galacho

GIS-dag har de sidste mange år været et arrangement for forskere ved Aarhus Universitet, men for første gang var seminaret også åbent for interesserede fra andre organisationer og virksomheder. Deltagerskaren var således et godt miks af forskere og interesserede med vidt forskellige baggrunde. De var kommet for at få nyeste viden om GIS, samt for at få inspiration fra andre forskere om, hvordan de har brugt geografiske informationssystemer i deres forskning i alt fra historiske kortlægninger til topmoderne økologiske studier.

Dykkede ned i historien

I løbet af dagen tog indlægsholderne deltagerne med på en rejse igennem det historiske landskab, mikrobiologi, pesticidanvendelse, luftforurening, biodiversitet og et væld af andre emner. Et nedslag i oplæggene viser, hvor bredt deltagerne kom på deres rejse igennem GIS-brugen ved Aarhus Universitet: 

  • Ved hjælp af historiske kort, kunne Jens Bjørn-Riis Andersen fra Institut for Kultur og og Samfund vise, hvordan de har udforsket landskabets geohydrologiske funktioner før industrialiseringen.
  • Adéla Sobotkova fra Institut for Kultur og Samfund fortalte, hvordan hun har brugt GIS til at kortlægge tilgængeligheden af civile shelters i Aarhus under Den Kolde Krig.
  • Laura Helena Nissin fra Aarhus Institute of Advances Studies kastede lys over historiske oplevelser gennem syns- og lugtesans i Pompeji gennem GIS-baserede metoder.
  • Andreas Kjær Dideriksen fra Institut for Biologi fortalte om opbygningen af en studenter-satellit til udforskning af arktisk klimaforskning.
  • Nele Lohrum fra Institut for Agroøkologi gav en smagsprøve på landbrugshistorien ved hjælp af statistikker og kort over dansk landbrug i det 19. århundrede.

I det hele taget nåede deltagerne langt omkring, og fik et væld af inspiration med sig hjem. Ingen tog hjem uden at have fået en bedre forståelse for de mange muligheder GIS tilbyder, samt viden om hvor stort et område geografiske informationssystemer dækker, og hvor afgørende en rolle de spiller i forståelsen af vores verdens forskellige facetter.

Ses igen til i 2025

GIS-dagen afholdes hvert andet år og bliver det som tidligere, så bliver det igen den sidste tirsdag i november. Hold øje med invitationen i sensommeren 2025.