Aarhus Universitets segl

Webinar: Hvordan påvirker afgrøderester drivhusgasudledning i europæisk landbrug?

Kom med til webinar om ResidueGas-projektet d. 3. maj 2021. Her kan du møde forskere fra det meste af Europa, og blive klogere på afgrøderester, deres påvirkningen på udledning af drivhusgasser, samt hvordan de i øvrigt håndteres bæredygtigt i planteavlen.

Foto: Colourbox

Afgrøderester på marken tilføjer kulstof og kvælstof til jorden. De spiller en meget vigtig rolle i at opretholde jordens frugtbarhed, ligesom de er med til at opretholde og forbedre jordens kulstoflager. Men de bidrager også til udledning af lattergas både direkte på grund af indholdet af kvælstof i afgrøderesterne, men også indirekte, fordi de påvirker de forhold i jorden, som er med til at skabe udledningen. 

Det europæisk finansierede ResidueGas-projekt har undersøgt, hvordan forskellige typer afgrøderester påvirker drivhusgasemissionerne, og hvordan de kan styres for at forbedre klimafordelene ved håndtering af afgrøderester. På webinaret d. 3. maj 2021 vil forskere fra projektet præsentere resultaterne, og relevansen af disse resultater vil blive diskuteret ud fra forskellige typer landbrug i Europa.

Aktuelle emner på programmet

På to timer kan du høre om projektets resultater fordelt på i alt 10 korte oplæg efterfulgt af en panel-debat: 

  • Intro til ERAGAS ERA-Net – Frank O’Mara, Teagasc, Irland
  • Præsentation af ResidueGas projektet – Jørgen E. Olesen, AU, Danmark
  • Kvalitetsaspekter ved afgrøderester – Sylvie Recous, INRAE, Frankrig
  • Faktorer, der påvirker lattergas udledning fra afgrøderester – Maria Ernfors, SLU, Sverige
  • Langsigtede virkninger af afgrøderester – Klaus Butterbach-Bahl, KIT, Tyskland
  • Landmandens perspektiver på afgrøderester – Chiara de Notaris, AU, Danmark
  • Bedriftsregnskaber for drivhusgasser – Søren Kolind Hvis, SEGES, Danmark
  • Et politisk- og praksisperspektiv på afgrøderester – David Michie, National Farmers Union Skotland
  • "Lavt kulstofindhold" er en betalingsmulighed for franske landmænd, der bidrager til afbødning af klimaændringer – Anne Schneider, Terres Inovia, Frankrig
  • Afgrøderester i økologisk landbrug og conservation agriculture – Andreas Gattinger, JLU Giessen, Tyskland

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her: https://projects.au.dk/residuegas/stakeholder-webinar/ 

Om projektet

Projektet er finansieret af FACCE ERA-GAS, og projektperioden var 1. november 2017 - 31. marts 2021.

Formålet med projektet var at dokumentere en forbedret metode til at kvantificere lattergas-emissioner fra landbrugets afgrøderester, herunder standarder til estimering af mængden af kvælstof i restkoncentrationer, samt forbedrede emissionsfaktorer for afgrøderester. Formålet var yderligere at identificere og kommunikere best practice til afgrødestyringsstrategier med hensyn til deres netto drivhusgaseffekt med hensyn til lattergasudledning og kulstoflagring.