Aarhus Universitets segl

Soil Functions

 

Jord er funderingen for vores samfund. Det er et mangfoldigt, komplekst, livgivende økosystem, som er grundlaget for opretholdelsen af hele vores eksistens.

Jorden er direkte eller indirekte grundlaget for langt hovedparten af vores fødevareforsyning, og en bæredygtig udnyttelse af jordressourcen er grundlæggende for den fremtidige fødevareproduktion.

Jorden yder en række økosystemtjenester, som samfundet er helt afhængig af. Udover at producere vores fødevarer, biobrændsel og biomaterialer fungerer jorden også som et filter, der beskytter vores vandressourcer for næringsstoffer og fremmedstoffer og som en pulje for udvinding af antibiotika.

I en tid med voldsom befolkningstilvækst og faldende ressourcer er det vigtigt at opnå en dybere forståelse for jorden og dens funktioner. Dette er i fokus for Soil Functions. Flagskibet dækker et område, der spænder fra helt grundlæggende forskning til anvendt forskning. Udover at der fokuseres på jorden og dens funktioner er også trusler mod jordressourcen, såsom forurening, faldende indhold af organisk materiale, erosion, og kompaktering højt på dagsordenen ligesom der både arbejdes med innovative sensorer til karakterisering og kortlægning af jordressourcen samt innovative metoder til optimering af jorden som naturligt renseanlæg.