Aarhus Universitets segl

Bioenergi

I de kommende år forventes et stærkt stigende behov for mere biomasse til bioenergi eller bioraffinering. Vores forskningsområde har som formål at skabe forståelse af de grundlæggende principper vedrørende biomasseproduktion, behovet for input og risiko for udledninger fra produktionen.

Vi arbejder også på at forstå årsagssammenhængene mellem biomassekvalitet og afgrødernes genotype, høsttidspunkt, klima og management. Formålet er at facilitere en biomasseproduktion, der kan levere store udbytter og høje kvaliteter med minimal miljøpåvirkning.

Et mere praktisk fokus er udvikling af produktionsmetoder for biomasseafgrøder, især flerårige energiafgrøder. Vi har stærke kompetencer og erfaringer med elefantgræs, som har været undersøgt siden 1982, og hvor vi har en unik genotypesamling og langtidsforsøg.  

Nye undersøgelser er etableret med pil, poppel og rørgræs. Langtidserfaringer med konventionel græsproduktion til frø og foder danner grundlag for produktion og forbedring af disse græsser til bioenergi.

Flerårige afgrøder sammenlignes med etårige afgrøder i optimerede sædskifter, der har til formal at forbedre plantedækket hen over sæsonen og maksimere produktivitet. Vores hypotese er, at vi skal kunne fordoble udbyttet af biomasse og halvere de miljømæssige påvirkninger sammenlignet med den nuværende afgrødeproduktion.

I samarbejdsprojektet BIORESOURCE har vi som formal at realisere denne hypotese. For at vedligeholde fødevareproduktionen analyserer vi proteinindholdet i grønne biomasseafgrøder, som kan anvendes til fødevarer eller foder, mens fibrene kan anvendes til bioenergi eller materialer.

Marginaljorde er særligt interessante i forbindelse med produktion af biomasse i konkurrence med produktion af fødevarer. Vi har igangværende projekter med økologisk jord, der er tilbøjelig til at blive oversvømmet og som har en kritisk drivhusgasbalance. Her undersøger vi både afgrødeproduktion og høst af naturlig vegetation med hensyn til biomasseudbytte samt drivhusgas- og næringsstofbalancer. Tørke og salt-tilbøjelige forhold undersøger vi også.

Læs mere på www.cbio.au.dk.

Der skete en fejl.

Vis debug information