Aarhus Universitets segl

Entomologi

Vores forskningsområde vedrører artropoder, både skadelige og nyttige. Vi studerer artropoders taksonomi, livsforhold, genetik, økologi og evolution med det formal at udvikle bæredygtige og miljømæssigt forsvarlige forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder i land- og havebrugsafgrøder, men vores forskning omfatter også veterinær og urban entomologi. Et særligt område er vores forskning i honningbier. 

Vores forskning omfatter følgende:

 • molekylære metoder til identificering af skadedyr
 • systematik og evolution
 • skadedyrs populationsdynamik
 • samspil mellem planter og skadedyr
 • tritrofiske samspil
 • præventive metoder
 • kemisk bekæmpelse
 • biologisk bekæmpelse med insektpatogener, prædatorer og snyltehvepse
 • agroøkologisk modellering
 • fordeling af, mekanismer i og evolution af resistens overfor insekticider
 • sygdomsspredning via skadedyr karantæneskadedyr og invasive arter
 • miljømæssige risikovurderinger

Vi yder myndighedsbetjening vedrørende skadedyrsrelaterede emner f.eks. risikovurderinger og vurderinger af pesticiders effektivitet. 

 Læs om arbejdet med den invasive art harlekinmariehøne her