Aarhus Universitets segl

Honningbiens sygdomme, genetik og bestøvning

Honningbiers og andre bestøveres aktiviteter er livsvigtige for jordbrugsproduktion og beskyttelse af biodiversitet. Den økonomiske betydning af bestøvere for europæisk jordbrug anslås at være over 20 mia. euros om året. Honningbier er vigtige for biavleres honningproduktion, men økonomisk er deres bidrag til bestøvning af afgrøder af større værdi. 

Der er hyppigt rapporteret om øgede vintertab blandt biavlere. Samtidigt ses en nedgang i antallet af vilde bier på tværs af EU. Det er bekymrende og kun gennem en bedre forståelse af årsagerne, kan vi finde løsninger. 

Vores forskningsområde bygger på mere end hundrede års systematisk overvågning af sygdomme i honningbier. Formålet med arbejdet er at understøtte en sund og produktive bestand af honningbier i Danmark og resten af EU.

Vi udfører strategisk og grundlæggende forskning i honningbisundhed. Specifikke projekter fokuserer på fødegrundlagets betydning for sygdomsresistens, honningbiens genetik og diversitet. Vi arbejder på forbedret kontrol af varroamiden for at hjælpe biavlerne til rettidig bekæmpelse. Vi har også ansvar for at engagere og støtte hundredvis af biavlere i forbindelse med deres deltagelse i overvågnings-programmer og sygdomsbekæmpelse i praksis. Et vigtigt element er kurser for kyndige biavlere og efteruddannelses af kyndige biavlere og biinspektører.

 Læs om offentlig bisygdomsbekæmpelse her.

Per Kryger

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi