Aarhus Universitets segl

Offentlig bisygdomsbekæmpelse

Institut for Agroøkologi er ansvarlig for den praktiske del af den offentlige bisygdomsbekæmpelse, mens Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for de juridiske og administrative forhold på området. Den offentlige bisygdomsbekæmpelse gennemføres primært for at forhindre en epidemisk optræden af ondartet bipest  

Instituttet har ansvaret for at overvåge de danske bifamilier i samarbejde med biavlere, tilsynsmænd og bisygdomsinspektører. Vi udarbejder praktiske anvisninger og handleplaner til forebyggelse og bekæmpelse af virus- og svampesygdomme samt angreb af insekter og mider. Desuden indgår vi i sager, hvor bier kan være forgiftet med pesticider og er ansvarlig for kontrol af honning og voks for pesticidrester.


Ved hjælp af oversigtskortet i det Centrale BigårdsRegister (CBR) kan du finde listen over biinspektører og se, hvor der er konstateret tilfælde af ondartet bipest.

 

Kontakt

Per Kryger

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Anna Karin la Cour

Laborant m.fl. Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Charlotte Hamann Knudsen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg