Aarhus Universitets segl

Indsendelse af prøver

Alle biavlere er velkomne til at indsende prøver, hvis der er tegn på sygdom. Det er faktisk en pligt at indsende prøver, ved mistanke om forekomst af følgende skadegørere:

  • Ondartet bipest
  • Europæisk bipest
  • Stenyngel
  • Den lille stadebille
  • Trakémider
  • Tropilaelapsmider

Du kan læse mere om symptomer på disse skadegørere her: https://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/vilkaar-og-regler-for-biavl/#c11676

Ved mistanke om forekomst af lille stadebille og tropilaelaps mider, er det vigtigt at aflive eventuelle skadegørere før forsendelse. Det er katastrofalt, hvis de bryder ud af pakning og spredes videre undervejs til undersøgelse. Aflivning klares bedst ved at lægge prøverne i fryseren mindst 24 timer før afsendelse.

Pakkepost

Det er vigtigt at prøver med disse skadegørere kommer frem til Flakkebjerg, så hurtigt som muligt, og i en tilstand, hvor de stadigt kan undersøges. Vi anbefaler derfor at alle prøver sendes som pakkepost til:

Aarhus Universitet
Offentlig bisygdomsbekæmpelse 
Institut for Agroøkologi
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse
Att.: Per Kryger/Anna Karin la Cour

Vi har ofte modtaget prøver en uge eller mere efter de er afsendt. Det sker specielt ved prøver der er sendt som brev, og en stadigt større andel af posten dukker aldrig op. Angiv gerne e-mail: per.kryger@agro.au.dk så vi kan følge forsendelsen og rykke for levering, hvis det trækker ud.

Det Centrale bigårdsregister (https://cbr.lbst.dk/) har en funktion, "Indsend en prøve", den er alle biavlere velkomne til at anvende. Det giver et forvarsel om at en prøve er undervejs, og vi har en præcist placering af bigården, hvis mistanken bekræftes.