Aarhus Universitets segl

Biavlsprodukter 2023-2026

Bedre biavlspraksis

Danske biavlere har problemer med varroasyge. Der er behov for en bedre praksis, hvor biavleren følger midepopulationen med tællinger i løbet af sæsonen. Derved kan man rettidigt opdage de bifamilier, der har problemer, og begynde med at få bekæmpet varroamiderne i de pågældende bifamilier.

Der er udviklet metoder til at bekæmpe varroamider uden kemi. Disse metoder gør, at man fortsat kan høste honning men undgå, at varroasyge spredes til andre bifamilier i samme bigård eller i nabobigårde.

Læs mere her

Bedre dronninger

Dronningeavlerne har typisk mange bier der skal passes, og det er en udfordring at få gennemført test af deres avlsmateriale, udover simple målinger af honningproduktion eller stikkelyst. I forbindelse med projektet Vidensdeling har vi drøftet denne udfordring og der var udbredt ønske om at få indført test af danske honningbiers evne til at hæmme væksten af varroa i deres bier. Det er en af de tidskrævende opgave som dronningeavlerne hidtil ikke har formået at løfte i Danmark.

Læs mere her

Bedre overvågning af bisundhed

I Danmark holdes honningbier af mere end 7000 biavlere. Der er generelt fokus på bisygdomme, for at fastholde en sund bipopulation. Endnu bedre forebyggelse af bisygdom kan opnås ved diagnose før udbrud og ny molekylær teknik har skabt muligheder for detektion af en lang række sygdomskim før udbrud, opfulgt af forebyggende indgreb fra biavleren. I Danmark har fokus været på den meldepligtige ondartet bipest. Andre sygdomme som varroasyge, kalkyngel og sækyngel optræder nok hyppigere end de indrapporteres, fordi de ikke er meldepligtige. Ved at indsamle prøver fra danske biavlere vil vi kortlægge forekomst af 22 skadegørere i Danmark og lære mere om deres betydning for biernes sundhed.

Læs mere her

Orienteringsmøde 8. juli 2023 om nye projekter under Landbrugsstyrelsens biavlsprodukter

Aarhus Universitet og København Universitet har fået bevilget tre nye projekter for at forbedre forholdene for biavlen i Danmark. I den forbindelse vil vi indbyde interesserede biavler til AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. De tre projekter hedder Bedre Biavlspraksis, Bedre Dronninger og Bedre Overvågning af Bisundhed. Vi har indbudt Fanny Mondet fra Avignon i Frankrig, som vil fortælle om hendes arbejde med honningbier i mere end 10 år uden bekæmpelse af varroa.

Program - klik her

Præsentation - klik her

Artikler

Tropilaelapsmider – er de ved at komme tættere på os? Tidsskrift for biavl, juni 2023, s. 206-207

Tre nye forskningsprojekter skal styrke dansk biavl. Tidsskrift for Biavl, s. 280, august 2023

Forskere vil gøre op med årelang brug af kemi i biavl, Kristeligt Dagblad, 14. august 2023 (betalingsartikel)