Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde

Orienteringsmøde om nye projekter under Landbrugsstyrelsens biavlsprodukter den 8. juli 2023

Aarhus Universitet og København Universitet har fået bevilget tre nye projekter for at forbedre forholdene for biavlen i Danmark. I den forbindelse vil vi indbyde interesserede biavler til AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. De tre projekter hedder Bedre Biavlspraksis, Bedre Dronninger og Bedre Overvågning af Bisundhed. Vi har indbudt Fanny Mondet fra Avignon i Frankrig, som vil fortælle om hendes arbejde med honningbier i mere end 10 år uden bekæmpelse af varroa.

Med forbehold for ændring har vi udarbejdet et program:

10.00 - 10.30

Velkomst og orientering om de 3 nye projekter v/ Per Kryger

  • Bedre biavlspraksis
  • Bedre dronninger
  • Bedre overvågning bisundhed

10.45 - 11.30

Varroa control in beekeeping: benefit from mite monitoring and brood removal v/ Fanny Mondet

11:45 - 12.30 Besøg i bigård Flakkebjerg. Hvordan udtages prøver? Hvordan klare bier sig uden kemisk varroabekæmpelse? v/ Per Kryger og Annette Bruun Jensen
12.30 - 13.30 Frokost. OBS Medbring selv madpakke eller picnickurv
13.30 - 14.15 Hvordan tæller man varroa? Demonstration i laboratoriet v/Anna la Cour
14.15 - 15.00 Initiatives for the selection of varroa-resistant honey bee colonies: examples from the French experience. v/Fanny Mondet
15.15 - 15.45 Afsluttende diskussion, uddeling af prøverør etc.

Fanny Mondet er en ung forsker i bisundhed fra INRAE, det franske institut for landbrugsforskning og har sammen med Yves le Conte arbejdet i mere 10 år med forskning i varroamidens biologi og resistente honningbier. Hendes foredrag bliver på holdt på let forståeligt engelsk og vi deler Fanny’s præsentationer efter mødet på vores hjemmeside.

Vi vil gerne bede jer om tilmelding, så vi er forberedt på antallet af gæster.

Det er gratis at deltage, så husk at medbringe en madpakke. Det er ikke muligt at købe mad eller drikkelse denne dag. Vi sørger for kaffe og te.