Aarhus Universitets segl

Inspektørdag

2024

Præsentation fra Inspektørdagen, som blev afholdt den 27. april 2024

2023

Materiale fra Inspektørdagen, som blev afholdt den 15. april 2023, kan findes her:

Hvordan er 2019-2022 gået, har der været sygdomme eller andre problemer?

Projekter i det nationale biavlsprogram, vidensdeling, varroabekæmpelse uden kemi samt pollenforsyning, varroatilvækst og vintertab

EU's forordning om dyresundhed

Er kalkyngel en øget trussel?

2019

Materiale fra Inspektørdagen, som blev afholdt den 30. marts 2019, kan findes her:

Biår 2017 og 2018

Overvågning i forhold til nye skadegørere - er vi klar til opgaven?

Varroa og behovsbaseret bekæmpelse

Pollen og biers sundhed 

 

Link til publikationer

Varroa og behovsbaseret bekæmpelse:

Varroa destructor feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph 

Risk indicators affecting honeybee colony survival in Europe: one year of surveillance

 

Pollen og biers sundhed

Mitigating effects of pollen during paraquat exposure on gene expression and pathogen prevalence in Apis mellifera L

Honeybee nutrition is linked to landscape composition 

Variations in the Availability of Pollen Resources Affect Honey Bee Health

Pollen reverses decreased lifespan, altered nutritional metabolism, and suppressed immunity in honey bees (Apis mellifera) treated with antibiotics

Protein nutrition governs within-host race of honey bee pathogens

Elucidating the mechanisms underlying the beneficial health effects of dietary pollen on honey bees (Apis mellifera) infested by Varroa mite ectoparasites

Per Krygers publikation med gratis download

Quantitative patterns of vertical transmission of deformed wing virus in honey bees

Trueness and precision of the real-time RT-PCR method for quantifying the chronic bee paralysis virus genome in bee homogenates evaluated by a comparative inter-laboratory study

High sample throughput genotyping for estimating C-lineage introgression in the dark honeybee: an accurate and cost-effective SNP-based tool

A pan-European epidemiological study reveals honey bee colony survival depends on beekeeper education and disease control

Danske publikationer

Planårsopdatering og udbygning af GIS-modellen til regulering af økologisk biavl

Digitale bier kan afsløre uønskede effekter af sprøjtegift

Konkurrence mellem honningbier og vilde bier


Samlet liste med publikationer