Aarhus Universitets segl

Kurser

Efteruddannelse af kyndige biavlere 2023

Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier kan du blive registreret som kyndig biavler af Landbrugstyrelsen, hvis du kan dokumentere, at du har haft honningbier i mindst tre år og har deltaget i et særligt kursus ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. På kurset får du tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie. Du får også viden om den gældende lovgivning vedrørende biavl.

Registreringen af mange kyndige biavlere udløber helt planmæssigt i år, og disse kyndige biavlere skal derfor gennemføre kursus for at blive registreret i yderligere 5 år.  Vi har i de sidste år på grund af Covid-19-restriktioner afholdt kurset for genregistrering virtuelt. Nu er restriktionerne ophævet, og vi vil gerne give de biavlere, som ikke har deltaget siden 2020, mulighed for at opnå status som kyndig biavler igen.

Kurserne er afholdt. 

______________
 

Bisygdomskursus 

Uddannelse til kyndig biavler

Hvis du ønsker at blive uddannet som kyndig biavler skal du gennemføre et bisygdomskursus. Kurset består af en teoretisk og praktisk del. Den teoretiske del foregår over 3 dage og afholdes af Aarhus Universitet.

Praktisk del af kurset

Efter den teoretiske del af kurset bliver du kontaktet af en kursusinstruktør, som vil stå for den praktiske del af kurset. Når den praktiske del er gennemført og bestået, udsteder Landbrugstyrelsen dit legitimationskort. 

Kursusdato 

Datoen for næste kursus er endnu ikke fastlagt, men vi forventer det bliver i første halvdel af 2024. 

Dokumentation 

For at deltage i kurset skal du dokumentere, at du har haft bier i mindst tre år. Det kan du gøre ved indsende  en sundhedsattest eller ved at biavlerforeningen dokumenterer, at du har været medlem i mindst tre år. Dokumentationen sendes til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk eller uploades ved tilmelding. 

Kursusmateriale

Klik her for at hente kursusmateriale