Aarhus Universitets segl

Kurser

Efteruddannelse af kyndige biavlere 2024

Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier kan du blive registreret som kyndig biavler af Landbrugstyrelsen, hvis du kan dokumentere, at du har haft honningbier i mindst tre år og har deltaget i et særligt kursus ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. På kurset får du tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie. Du får også viden om den gældende lovgivning vedrørende biavl.

Registreringen af mange kyndige biavlere udløber helt planmæssigt i år, og disse kyndige biavlere skal derfor gennemføre kursus for at blive registreret i yderligere 5 år.  Vi har i de sidste år på grund af Covid-19-restriktioner afholdt kurset for genregistrering virtuelt. Nu er restriktionerne ophævet, og vi vil gerne give de biavlere, som ikke har deltaget siden 2020, mulighed for at opnå status som kyndig biavler igen.

Kurserne forventes afholdt i oktober og november 2024.

______________
 

Bisygdomskursus 

Hvis du ønsker at blive uddannet som kyndig biavler skal du gennemføre et bisygdomskursus. Kurset består af en teoretisk og praktisk del. Den teoretiske del foregår over 3 dage og afholdes af Aarhus Universitet.

Datoer og yderligere oplysninger

Vi har valgt at afholde to bisygdomskurser i 2024. Kurserne afholdes med fysisk fremmøde på AU Flakkebjerg v. Slagelse.

  • 29. maj til 31. maj 2024
  • 28. august til 30. august 2024

Klik her for yderligere oplysninger og tilmelding

Dokumentation 

For at deltage i kurset skal du dokumentere, at du har haft bier i mindst tre år. Det kan du gøre ved indsende  en sundhedsattest eller ved at biavlerforeningen dokumenterer, at du har været medlem i mindst tre år. Dokumentationen sendes til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk eller uploades ved tilmelding. 

Kursusmateriale

Klik her for at hente kursusmateriale