Aarhus Universitets segl

Bisygdomskursus

Bisygdomskursus 2024

Uddannelse til kyndig biavler

Hvis du ønsker at blive uddannet som kyndig biavler skal du gennemføre et bisygdomskursus. Kurset består af en teoretisk og praktisk del. Den teoretiske del foregår over 3 dage og afholdes af Aarhus Universitet.

Praktisk del af kurset

Efter den teoretiske del af kurset bliver du kontaktet af en kursusinstruktør, som vil stå for den praktiske del af kurset. Når den praktiske del er gennemført og bestået, udsteder Landbrugstyrelsen dit legitimationskort. 

Kursusdato 

Datoen for næste kursus er endnu ikke fastlagt, men vi forventer det bliver i første halvdel af 2024. 

Dokumentation 

For at deltage i kurset skal du dokumentere, at du har haft bier i mindst tre år. Det kan du gøre ved indsende  en sundhedsattest eller ved at biavlerforeningen dokumenterer, at du har været medlem i mindst tre år. Dokumentationen sendes til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk eller uploades ved tilmelding. 

Tilmelding

Hvis du ønsker at vi kontakter dig, når datoerne er fastlagt og tilmelding er mulig, kan du sende en mail til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk så skriver vi dig op på vores venteliste.

Kursusmateriale

Klik her for at hente kursusmateriale

www.bisygdom.dk

Præsentationer til lørdag den 4. februar 2023:

Ondartet bipest

Europæisk bipest

Ondartet bipest i bigården - diagnose i bigården

Smittespredning hos bier

Svampesygdomme. Stenyngel, Kalkyngel og Nosemasyge

Del 1 - Den lille stadebille 

Kort video med lille stadebille

Præsentationer til lørdag den 11. marts 2023:

Lov om biavl

Varroamider

3 virus uden varroa

Varroasyge

Del 2 - Tropilaelapsmider og Trakeémider

Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier


Pdf-filer af præsentationer

Link til lov om biavl

Ondartet bipest

Ondartet bipest. Diagnose i bigården

Europæisk bipest

Smittespredning hos bier. Hvad bør I gøre for at hindre smittespredning?

Svampesygdomme. Stenyngel, Kalkyngel, Nosemasyge

Varroamider

Virus og honningbier

1. del af nye skadegørere, slides omkring den Lille Stadebille

2. del af nye skadegørere, slides omkring Tropilaelaps- og trakémider

Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier

Link til Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier


Retur til www.biforskning.dk