Aarhus Universitets segl

Bisygdomskursus

Bisygdomskursus 2022/2023

Uddannelse til kyndig biavler

Det kommende bisygdomskursus vil i denne vinter blive afholdt som webinarer over to kursusdage henholdsvis den 4. februar 2023 og den 11. marts 2023.

Inden den 4. februar 2023 bedes I selv have gennemset præsentationerne om ondartet bipest, europæiske bipest, svampesygdomme, smittespredning og den lille stadebille som findes på YouTube.

Inden den 11. marts 2023, bedes I have gennemset præsentationerne om varroamiden, varroa og virus, virus 2. del, Tropilaelapsmider og trakeémider samt lov om biavl på YouTube.

Alle de ovennævnte optagelser findes her: https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/kurser/bisygdomskursus

De to lørdage giver jer mulighed for at stille spørgsmål til både de præsentationer I har set forinden, og det øvrige kursusmateriale der findes på vores hjemmeside: https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/kursusmateriale-bisygdomskursus

De to lørdage er derfor vigtige at følge, det er her I har mulighed for at få opklaret eventuelle spørgsmål. Vi vil bruge nogle af de muligheder der findes i virtuelle møder, til at give jer mulighed for at diskutere i mindre grupper og lære hinanden at kende.

Vi har valgt at lægge den praktiske del efter det teoretiske kursus, for at give jer et bedre udgangspunkt for at observere symptomer i bifamilierne. Det vil finde sted når foråret igen giver mulighed for at åbne og syne bifamilier. Formatet for denne kursusdel vil vi drøfte med jer og de kursusinstruktører vi har.

Det er nødvendigt at I tilmelder jer bisygdomskurset for registrering hos Landbrugsstyrelsen. Husk at sende dokumentation på at I har haft bier i minimum 3 år, f.eks. regning for køb af bier, sundhedsattest eller lignende.

Tilmelding

Klik her for tilmelding

Kursusmateriale

Klik her for at hente kursusmateriale

www.bisygdom.dk

Præsentationer til lørdag den 4. februar 2023:

Ondartet bipest

Europæisk bipest

Ondartet bipest i bigården - diagnose i bigården

Smittespredning hos bier

Svampesygdomme. Stenyngel, Kalkyngel og Nosemasyge

Del 1 - Den lille stadebille 

Kort video med lille stadebille

Præsentationer til lørdag den 11. marts 2023:

Lov om biavl

Varroamider

3 virus uden varroa

Varroasyge

Del 2 - Tropilaelapsmider og Trakeémider

Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier


Pdf-filer af præsentationer

Link til lov om biavl

Ondartet bipest

Ondartet bipest. Diagnose i bigården

Europæisk bipest

Smittespredning hos bier. Hvad bør I gøre for at hindre smittespredning?

Svampesygdomme. Stenyngel, Kalkyngel, Nosemasyge

Varroamider

Virus og honningbier

1. del af nye skadegørere, slides omkring den Lille Stadebille

2. del af nye skadegørere, slides omkring Tropilaelaps- og trakémider

Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier

Link til Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier


Retur til www.biforskning.dk