Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bisygdomskursus

Bisygdomskursus 2021

Uddannelse til kyndig biavler

Aarhus Universitet afholder i vinteren kursus for kyndige biavlere. Vi har brugt vores oplevelser fra det seneste år, der hindrede os i at afholde kursus vinteren 20/21, til udvikle kurset.

Målsætningen er at formidle viden om honningbiers skadegørere, så kyndige biavlere sikkert kan erkende problemer ved syn af bier, og bidrage til at smittespredning minimeres. Hidtil har kurset over tre dage, bestået af en blanding af praktiske opgaver i laboratoriet og teoretisk gennemgang af de vigtigste sygdomme, samt Lov om biavl. Den følgende sæson skulle man deltage i en lokalt arrangeret praktisk øvelse, for at man kunne demonstrere praktiske evner til at syne bier.

Ved dette års kursus, vil vi starte med de praktiske øvelser. Vi starter med at gennemgå universitetets bifamilier i Flakkebjerg, hvor I demonstrerer hvordan man åbner et bistade, og syner tavler og bier for forekomst af skadegørere, under instruks og opsyn. Et andet hold får til opgave at undersøge egne bier for varroamider, og de to hold bytter så.  Efter en middagspause skiftes de to hold, mellem at se på egne tavleprøver i laboratoriet, og prøver vi har modtaget med ondartet bipest og virus, så I kan lære de forskellige symptomer.

Kursets teoretiske del, kommer til at finde sted som webinar, i løbet af vinteren, over flere aftener. Det betyder at der kun er en kursusdag med fremmøde i Flakkebjerg, resten foregår hjemme. Alle webinarer vil blive optaget og efterfølgende oploadet, hvis I er forhindret på selve dagen, eller I har behov for tjekke deltaljer, inden I besvarer spørgsmål, for at sikre at I har forstået indholdet.

Som forberedelse til kurset i Flakkebjerg kan du allerede nu begynde at lede efter et  tavlestykke, der lægges i fryseren og medbringes til kurset. Tilsvarende er der behov for en biprøve. Tag er lille honningglas, og fyld det med 300+ bier, der medbringes til varroa undersøgelse i laboratoriet. Prøver der er taget før varroabekæmpelse er mere relevante end efter, noterer dette og datoen for prøvetagning.

Af hensyn til plads i bigården og i laboratorierne har vi begrænset antallet af deltagere til 30 ved hver af de fire datoer, og vi anvender først til mølle princippet.

Kursusmateriale

Klik her for at hente kursusmateriale

www.bisygdom.dk

Optagelse af præsentationer

28. oktober 2021 -  Lov om biavl

10. november 2021 - Ondartet bipest

23. november 2021 - Europæisk bipest

23. november 2021 - Ondartet bipest i bigården - diagnose i bigården

11. januar 2022 - Smittespredning hos bier

11. januar 2022 - Svampesygdomme. Stenyngel, Kalkyngel og Nosemasyge

25. januar 2022 - Varroamider

9. februar 2022 - 3 virus uden varroa

9. februar 2022 - Varroasyge

17. marts 2022 - Del 1 - Nye skadegørere 

17. marts 2022 - Del 2 - Nye skadegørere

17. marts 2022 - Kort video med lille stadebille

30. marts 2022 - Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier


Pdf-filer af præsentationer

28. oktober 2021 - Link til lov om biavl

10. november 2021 - Ondartet bipest

10. november 2021 - Ondartet bipest. Diagnose i bigården

23. november 2021 - Europæisk bipest

11. januar 2022 - Smittespredning hos bier. Hvad bør I gøre for at hindre smittespredning?

11. januar 2022 - Svampesygdomme. Stenyngel, Kalkyngel, Nosemasyge

25. januar 2022 - Varroamider

9. februar 2022 - Virus og honningbier

17. marts 2022 - 1. del af nye skadegørere, slides omkring den Lille Stadebille

17. marts 2022 - 2. del af nye skadegørere, slides omkring Tropilaelaps- og trakémider

30. marts 2022 - Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier

30. marts 2022 - Link til Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier


Retur til www.biforskning.dk