Aarhus Universitets segl

Efteruddannelse af kyndige biavlere

2022

Registrering i Landbrugsstyrelsen som kyndig biavler meddeles for 5 år ad gangen. For at blive genregistreret for en ny periode skal den kyndige biavler deltage i et efteruddannelseskursus, arrangeret af Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Institut for Agroøkologi v/Aarhus Universitet.

Din registrering udløber med udgangen af 2022. Hvis du ønsker at blive genregistreret for en ny 5-års periode (2023 til og med 2027), skal du deltage i et kursus, som arrangeres af Offentlig bisygdomsbekæmpelse.

Da vi måske ikke kan mødes i store grupper pga. Corona, og heller ikke kan sidde tæt og inspicere yngel eller bier må vi vælge en anden undervisningsform. De seneste år er alle kyndige biavlere blevet bedt om at medbringe en tavleprøve til kurset, som alle har gennemgået i fællesskab. I skal i år i stedet indsende en yngelprøve til Flakkebjerg. Der er tre opgaver i dette:

  1. Du skal finde og sende biyngel til Offentlig bisygdomsbekæmpelse. Du kan selv vælge, om det skal være droneyngel, yngel fra et parringsbistade eller et stykke tavle fra en bifamilie. Det kan være dine egne bier, men det er ikke et krav.
  2. Du skal selv, inden du indsender prøven, undersøge ynglen og beskrive, hvad du ser. Det kan være, æg, larver eller pupper. Du skal medsende et stykke papir hvorpå du noterer, om der er tegn på sygdom som misfarvet yngel, indfaldne celler, opbidte cellelåg og/eller hullet yngelleje. Kan du sætte navn på den sygdom, det drejer sig om, kan du notere dette: sækyngel, kalkyngel, varroasyge eller bipest.
  3. Indsend prøven som pakkepost! Send pakken til Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse; e-mail: charlotte.knudsen@agro.au.dk. Undgå at indsende prøver torsdag og fredag, hvor der er risiko for, at de kommer til at ligge weekenden over i en postbil. Skriv KURSUS på pakken, du indsender.

Husk altid afsenders navn, adresse og e-mail samt bigårdens adresse på prøvesedlen.

Det er en betingelse for, at din registrering som kyndig biavler kan fornyes, at du indsender en prøve, også selvom dine bier virker raske.

Vores erfaringer fra 2020 var helt op til fire uger for levering af B-post, med det resultat at flere prøver var gået i forrådnelse. Enkelte prøver kom ikke frem, eller vi modtog en tom kuvert. I bedes fremover indsende alle prøver som pakkepost, da disse typisk ankommer dagen efter at de er afsendt. Dette gælder både for kurset og helt generelt. Hvis prøven på ca. 10 x 10 cm er indpakket i solidt pap, øges chancen for, at den ankommer intakt og ikke fladtrykt til Flakkebjerg. Sørg for, at sygdomme ikke kan spredes undervejs. Levende dyr, som ved mistanke om den lille stadebille, skal dræbes ved frysning inden forsendelse. Ellers gnaver de sig ud undervejs.

Offentlig bisygdomsbekæmpelse kontrollerer alle prøver, efterhånden som de modtages. Det kan blive mere end 267 prøver, og derfor må I påregne, at der skal bruges en del tid på denne opgave. Det er ret hurtigt at finde sækyngel eller ondartet bipest i en prøve fra en syg bifamilie. Det tager længere tid at konstatere, at prøven kommer fra en rask bifamilie. Derfor er det vigtigt, at du omhyggeligt undersøger det tavlestykke, du indsender, for symptomer, og at du laver en note om dette, som sendes sammen med prøven.

Offentlig bisygdomsbekæmpelse påtænker at afholde Webinar 29. oktober 2022. Vi vil optage dette års webinar af hensyn til dem, der ikke kan deltage på selve dagen. Vi gennemgår typiske prøver samt giver en oversigt over, hvad der er fundet i jeres tavleprøver. Er der indkommet særligt interessante prøver, vil disse blive gennemgået.

Der kommer en kursusprøve, en række spørgsmål omkring kursets emner, som du skal besvare korrekt, for at din registrering som kyndig biavler fornyes med 5 år.

Kursusdato   

29. oktober 2022

Video af webinar

Velkomst og årets prøver

Oversigt- bisygdomme

Varroasyge

Præsentationer fra webinar

Velkomst

Indsendte tavleprøver

Varroasyge

Sygdomme I skal kende

Kontakt

Kontakt Charlotte Knudsen på e-mail: charlotte.knudsen@agro.au.dk eller tlf.: 3063 1933.


Retur til www.biforskning.dk