Aarhus Universitets segl

Efteruddannelse af kyndige biavlere

2023

Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier kan du blive registreret som kyndig biavler af Landbrugstyrelsen, hvis du kan dokumentere, at du har haft honningbier i mindst tre år og har deltaget i et særligt kursus ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. På kurset får du tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie. Du får også viden om den gældende lovgivning vedrørende biavl.

Registreringen af mange kyndige biavlere udløber helt planmæssigt i år, og disse kyndige biavlere skal derfor gennemføre kursus for at blive registreret i yderligere 5 år.  Vi har i de sidste år på grund af Covid-19-restriktioner afholdt kurset for genregistrering virtuelt. Nu er restriktionerne ophævet, og vi vil gerne give de biavlere, som ikke har deltaget siden 2020, mulighed for at opnå status som kyndig biavler igen.

Kontakt Charlotte Knudsen på e-mail: charlotte.knudsen@agro.au.dk eller tlf.: 3063 1933 / 8715 8191


Præsentationer fra kursus i efteråret 2023

Velkomst

EU Forordning om dyresundhed

Meldepligtige skadegørere

Tre nye projekter. Bedre biavlspraksis, Bedre overvågning, bedre dronninger


------------------------------

Videoer fra webinar afholdt i efteråret 2022

Velkomst og årets prøver

Oversigt- bisygdomme

Varroasyge

Præsentationer fra webinar

Velkomst

Indsendte tavleprøver

Varroasyge

Sygdomme I skal kende


Retur til www.biforskning.dk